شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلوهای توزیع به تعداد 105 دستگاه

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تیر بتنی به تعداد 660 اصله

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع هادی روکشدار، کابل خودنگهدار و کراسلینگ به ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی کامپوزیتی و کات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید سکسیونر گازی 20 کیلو ولت دارای اتوماسیون کامل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
پتروشیمی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کلمپ های کابل خودنگهدار فشار ضعیف و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
استخدام نیروی انسانی در امورهای هشتگانه و حوزه ستادی

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
استخدام
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
ساخت و نصب کنتور
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
ساخت و نصب کنتور
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی توزیع کم تلفات به تعداد ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیرات خطوط فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط فشار متوسط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام بازدید دوره ای از تاسیسات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
ماشین آلات راهسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر و قدرت مانور ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم شبکه مسروقه نوشهر و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای طرح های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / محمود آباد
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / کلاردشت
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / عباس آباد
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه و احداث شهری ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
شهرسازی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای طرح سیم به ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / رامسر
برق صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 100.000 کیلو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
ضایعات
1401/06/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع تیر بتنی و چوبی اسقاط به مقدار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/06/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع هادی روکشدارکابل آلومینیومی به مقدار 9094 متر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/06/06
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 20.000 کیلو گرم

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نور
برق و تاسیسات
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق صنعتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق و تاسیسات
1401/06/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع یراق آلات اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
انواع ضایعات
1401/06/09
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
ضایعات اداری
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
برق صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
برق صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع یراق آلات اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
انواع ضایعات
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
ضایعات اداری
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه و احداث شهری ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / چالوس
شهرسازی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ترمیم شبکه مسروقه نوشهر ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران غرب

مازندران / نوشهر
لامپ روشنایی
1401/06/27
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.