شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار تقریبی60 تن

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار تقریبی60 تن

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار تقریبی 100 تن

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش میلگرد و خاموت اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
فلزات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش آهن آلات اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
فروشنده آهن آلات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش ترانس جریان اسقاطی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم آلومینیومی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
فلزات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کنتور اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش فیوز متفرقه اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم آلومینیومی اسقاط (مغزدار)

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش کابل اسقاط فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش باطری خشک اسقاط یو پی اس

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
قطعات صنعتی و خودرو
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع لامپ اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع مقره اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه نیسان وانت مدل 70

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه مزدا دوکابین مدل 91

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نسیان مدل 60

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع لاستیک رویی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
لاستیک سازی
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده فروش خودروی پاژن دوکابین مدل 79

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خریدو فروش خودرو
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار تقریبی100 تن

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش آهن آلات اسقاط به مقدار 21000 کیلوگرم

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کنتور اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش فیوز متفرقه اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
برق و تاسیسات
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش سیم آلومینیومی اسقاط (مغزدار)

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
ضایعات
1401/03/08