شرکت توزیع نیروی برق استان البرز


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه برونسپاری تامین برق متقاضیان محدوده برق چهارباغ، ساوجبلاغ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1400/06/25
منقضــی شـده
مناقصه برونسپاری تامین برق متقاضیان در محدوده منطقه برق غرب ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه تامین 327 نفر نیرو انسانی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تامین نیروی انسانی
1400/06/29
منقضــی شـده
مناقصه برونسپاری تامین برق متقاضیان در محدوده منطقه برق شرق ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1400/06/29
منقضــی شـده
مناقصه تامین 327 نفر نیرو انسانی برق البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تامین نیروی انسانی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه برونسپاری تامین برق متقاضیان در محدوده منطقه برق شرق ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور، پایه بتنی، رتابلو توزیع برق و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1400/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ضایعات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ضایعات
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیراتنت،رفع حوادث و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات نت شبکه

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/04/21
منقضــی شـده
مناقصه برون¬سپاری فعالیت های تعمیرات، نوسازی و بهینه¬سازی شبکه¬های 20 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری فعالیت های تعمیرات، نوسازی و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تاسیسات الکتریکی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری فعالیت های تعمیرات، نوسازی و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابین خودرو

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه ارائه سرویس و خدمات پشتیبانی و نگهداری بستر ارتباطی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات IT
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کراس آرم

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیم روکش دار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع چراغ

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 50 دستگاه سکسیونر ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پتروشیمی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای کراس آرم

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه چراغ و فونداسیون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین روشنایی جاده شهریار

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های بحران تابستان ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای صدور بیمه مسئولیت مدنی عمومی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات درمانی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات درمانی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات درمانی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
خدمات درمانی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق جنوب گروه 4

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کراس آرم

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کلمپ

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل آلومینیومی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کاور شبکه

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پلی اتیلن
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پلی اتیلن
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فرآیند ارسال پیامک

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ و مانور فیدر جهاد- ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق متقاضیان برق در ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیت حقوقی در زمینه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ و مانور ساوجبلاغ

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / ساوجبلاغ
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ و مانور شرق

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / نظر آباد
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح یون درمانی گروه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح یون درمانی گروه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / طالقان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تامین ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
استخدام
1401/07/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی گرد ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی گرد ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی گرد ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیچ و مهره
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح یون درمانی گروه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح یون درمانی گروه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح رینگ و مانور ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید، ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های بحران منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ستعلام ارزیابی كیفی شناسایی تعمیرکاران تجهیزات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده شهریار منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / فردیس
برق صنعتی
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده شهریار منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهارگوش گروه یک ، دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع بتن
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع واقع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی گرد گروه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه سه

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه یک

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه دو

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU شهرستان اشتهارد

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مناقصه پیمانکاران نیروگاه های فتوولتائیک مقیاس کوچک

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/09/21
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان اداری توزیع نیروی برق محمدش مرحله نازک ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/09/21
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان اداری توزیع نیروی برق محمدش مرحله نازک ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه پیمانکاران نیروگاه های فتوولتائیک مقیاس کوچک

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه تسطیح و آسفالت زمین و محصور نمودن با دیوار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید آهن آلات، انواع کابل آلومینیوم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور، انواع چراغ خیابانی و پایه بتنی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه تسطیح و آسفالت زمین و محصور نمودن با دیوار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه تسطیح و آسفالت زمین و محصور نمودن با دیوار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید آهن آلات، انواع کابل آلومینیوم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور، انواع چراغ خیابانی و پایه بتنی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU و اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های رینگ و مانور منطقه برق مهرشهر ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU و اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع بتن
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید دژنکتور گازی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع پایه بتنی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع بتن
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید دژنکتور گازی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل خودنگهدار آلومینیوم و کنتور سه فاز مستقیم ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/10/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل خودنگهدار آلومینیوم و کنتور سه فاز مستقیم ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری فعالیت های بازدید، ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع فیوز کاردی، کات اوت، مفصل و سرکابل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع فیوز کاردی، کات اوت، مفصل و سرکابل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری فعالیت های بازدید سرویس و نگهداری و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری فعالیت های بازدید سرویس و نگهداری و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده شهریار منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پلی اتیلن
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده شهریار منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / فردیس
برق صنعتی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده شهریار منطقه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه جابجایی تجهیزات پست زمینی قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تجهیزات پست زمینی قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه جابجایی تجهیزات پست زمینی قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان پست زمینی قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان پست قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان پست زمینی قزلباش

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU، اجرای طرح ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح یون درمانی گروه 2منطقه برق غرب کرج

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح یون درمانی گروه 1منطقه برق غرب کرج

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه طرح های رینگ و مانور منطقه برق شهرستان نظر ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / نظر آباد
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح نصب 25 دستگاه سکسیونر RTU، اجرای طرح ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع جعبه انشعاب و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
مرغ و گوشت
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / فردیس
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
پیچ و مهره
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع جعبه انشعاب و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور سه فاز غیر مستقیم ct و مستقیم

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور سه فاز غیر مستقیم ct و مستقیم

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی و یک قطعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
املاک مسکونی
1401/11/26
منقضــی شـده
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی و یک قطعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح تغییر مسیر تغذیه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / طالقان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری فعالیت های بازدید، ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید سه دستگاه تستر، کابل خودنگهدار آلومینیوم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای طرح تغییر مسیر تغذیه برق روستای امیرنان شهرستان ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای دستگاه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید، ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع دیزل ژنراتور
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید سه دستگاه تستر، کابل خودنگهدار آلومینیوم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/12/01
منقضــی شـده
مزایده آهن آلات و اقلام اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ضایعات
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
ضایعات
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع ضایعات
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
انواع ضایعات
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه احداث فیدر ماموت منطقه برق ساوجبلاغ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق و تاسیسات
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فیدر ماموت منطقه ساوجبلاغ

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / ساوجبلاغ
برق و تاسیسات
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی بلوار فشند ساوجبلاغ

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / ساوجبلاغ
لامپ روشنایی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه جابجایی تجهیزات پست ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه احداث فیدر ماموت منطقه برق ساوجبلاغ و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/12/08
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.