شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/07
مناقصه خرید 40 كیلومتر سیم محافظ حاوی فیبر نوری OPGW ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/12

مهلت شرکت

1401/05/29
مناقصه جابجایی پایه های خط 63 کیلوولت 400 مداره

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/16
مناقصه توسعه ترانس سوم قم 2

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق و تاسیسات
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم اسكواب ، لینكس ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی پایه های خط 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان رادیو ترانك سایت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/05/28

مهلت شرکت

1401/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه دو فیدر در پست400/230/63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / پردیس
برق و تاسیسات
1401/05/28

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۶ دستگاه سرکابل های GIS پست ۶۳ کیلووات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه تأمين تجهيزات و عمليات اجرايی احداث خط دومداره پست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه طرح پایدار سازی محدوده های لغزشی جاده دسترسی به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات جاده ای
1400/11/02
منقضــی شـده
مناقصه احداث خط 63 كيلوولت دومداره تغذيه پست شهرک صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/30
منقضــی شـده
مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/12/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوره‌ای کامل برای احداث پست‌های فوق توزیع ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1400/12/21
منقضــی شـده
مناقصه احداث خط 63 کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی قرچک

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه احیای لوله 1200 فولادی سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1400/12/25
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نگهبانی 26 واحد از اماکن و تاسیسات برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات تکمیلی خط 63 کیلوولت و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید 147 دستگاه کنتر بازار برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط 63 کیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث خط 63 کیلو ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/17
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث خط 63 کیلو ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/18
منقضــی شـده
مزایده قرقره فلزی اسقاط در سایز های مختلف

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده انواع نبشی و پلیت وآهن آلات گالوانیزه اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده انواع کپسول هوا و sf6 در اندازه های مختلف ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سیمهای آلومنیوم با فولاد مربوطه هوایی فله ای اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده ضایعات سیم گارد اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده قرقره فلزی اسقاط در سایز های مختلف

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده انواع نبشی و پلیت وآهن آلات گالوانیزه اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده انواع کپسول هوا و sf6 در اندازه های مختلف ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده سیم های آلومنیوم با فولاد مربوطه هوایی فله ای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات سیم گارد اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات کابل روغنی مسی63 کیلو ولت فله ای اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات نواع کابل برق و کنترل ضایعاتی اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات کابل فله ای63کیلوولت مسی خشک اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهن آلات دکل تلسکوپی 230کیلوولت اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1401/04/04
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده 1 قطعه زمین مشاعی به پلاک ثبتی 43916/123 واقع ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/14
منقضــی شـده
مزایده زمین واعیانی موحودپلاک ثبتی779/8 واقع دربخش11تهران منظریه خیابان امیدوارنبش ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده زمین مشاعی پلاک ثبتی146اصلی ویک حلقه چاه محفوره مخروبه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مناقصه توسعه 4 فیدر 63 كیلوولت در پست 230 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی پست های انتقال

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی پست های انتقال

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای توده سنگریز پایدار كننده توده ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امنیت
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 63/20 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 63/20 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 63/20 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 63/20 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 63/20 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های قدرت و كمكی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.