شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


فعال در حوزه نفت و گاز

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
مبدل حرارتی صفحه ای
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان SS5 در پالایشگاه چهارم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه تنفسی DRAGER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PIPE CUTTER MACHINE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تقاضای 0040441

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فلنج تقاضای M-0000965-MD

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ROD-0040165-مکانیک عمومی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ROD-مکانیک عمومی 0040158

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید، تجهیزات مورد نیاز کلینیک تغذیه مربوط به تقاضای ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید COMPLETE CONVECTION SECTION BOX -الزاماً ساخت داخل

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید استد بولت stud bolt

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید كابل

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
برق و تاسیسات
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فیلتر

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع فیلترهای صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی UPS

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
برق و تاسیسات
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فلزات رنگی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع فلزات
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی PRESSURE ANALYZER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی TRANSMITTER E H

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی AC DRIVE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید مبدل آمین آمین

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید قطعات یدكی چیلر سیات

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع لوازم یدکی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید پیچهای سرسیلندر كمپرسور NUOVO PIGNONE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پیچ و مهره
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیستم تنفسی AIR PACK

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورمر

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
برق و تاسیسات
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید PLATE AND SHELL FOR HEAT EXCHANGER، تقاضای شماره ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید گسكت gasket مناقصه 002-01 تقاضای 9940001 - IZ ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید SCREEN MESH مش از تولیدكنندگان داخلی تقاضای 9940031-RN

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 9740992 - ANIONIC and CATIONIC RESIN

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید مواد مصرفی بویلر-0040250

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید ضد رسوب آب شیرین كن-9940282

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات كارگاه مركزی و پشتیبانی تعمیرات اساسی شركت ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های سرور مخابرات ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید CONTACTOR FOR HIGH VOLTAGE SWITCHER ALSTOM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید WATERJET

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ELECTRO MOTOR ABB

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید Quinoline تقاضای 0140014

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بسته بندی، بارگیری، حمل و امحاء پسماندهای شیمیایی پالایشگاه ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
حمل و نقل زمینی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه MONITOR WITH HAND WHEEL TYPE FIRE DOSE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات ممیزی صدور گواهینامه سیستم های ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مستغلات شهید تندگویان،372 واحدی و تلمبه خانه ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مستغلات شهید تندگویان،372 واحدی و تلمبه خانه ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر و نگهداری شبكه و تجهیزات و راهبری سرویس ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
خدمات IT
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و طبخ،بسته بندی،توزیع،سرو غذا و اداره رستوران های ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تهیه غذا
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید UPS 3 PHASE 400V AC-10KVA-UNIT 106 مربوط به ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید PERSONAL H2S DETECTOR -تقاضای 0100072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل پروژه انبار اسقاط و ضایعات و فنس کشی ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مهندسی معماری
1401/05/18
منقضــی شـده
مناقصه تامین قطعات یدکی، تعمیر و بازسازی قطعات و انجام ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع لوازم یدکی
1401/05/18
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی قطعات مسیر داغ توربین های گازی GE-F6 پالایشگاه ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل پروژه انبار اسقاط و ضایعات و فنس کشی ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع توری و پوشش
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه VIBROCONTROL

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
برق صنعتی
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه تامین قطعات یدکی تعمیر و بازسازی قطعات و انجام ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / بوشهر
انواع لوازم یدکی
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید مبدل آمین آمین

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مبدل حرارتی
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه VIBRATION MONITORING SYSTEM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
امنیت شبکه و سرور
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه VIBROCONTROL

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
برق صنعتی
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید فلومانیتور

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
ابزار دقیق
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه VIBRATION MONITORING SYSTEM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
امنیت شبکه و سرور
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین 5 دستگاه CORE ENGINE توربین گازی زوریا

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / بوشهر
انواع توربین های صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی قطعات مسیر داغ توربین های گازی GE-F6 پالایشگاه ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه پایپ در سایزهای مختلف

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پلی اتیلن
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه اتصالات در سایزهای مختلف

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه انجام تعمیرات اساسی 48000 ساعته توربین های گازی GE-F5 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع توربین های صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی 16 پکیج هوایی 25 تن ساختمان های ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه پایپ در سایزهای مختلف

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع لوله لنس
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه تجهیزات فیبرنوری کابل شبکه

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
خدمات مخابرات
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه ناحیه 4 شهرک شهید تندگویان

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه اتصالات در سایزهای مختلف

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی 16 پکیج هوایی 25 تن ساختمان های ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه ناحیه 4 شهرک شهید تندگویان

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین 5 دستگاه CORE ENGINE توربین گازی زوریا

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع توربین های صنعتی
1401/05/25
منقضــی شـده
مناقصه تامین اقلام یدکی و مصرفی، انجام بازرسی تعمیرات اساسی ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع توربین های صنعتی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه تجهیزات فیبرنوری کابل شبکه

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
خدمات مخابرات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه قطعات یدکی ولوهای NEWAY

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع شیرآلات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه اتصالات لوله های GPR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان SS5 در پالایشگاه چهارم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید باطری نیکل کادمیوم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع باتری
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات سازه ای،فلز کاری،ساخت و ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عایق کاری رطوبتی سقف سوله های ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه تامین اقلام یدکی و مصرفی، انجام بازرسی تعمیرات اساسی ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
تاسیسات صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی ولو های NEWAY

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع شیرآلات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اتصالات لوله های GRP

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی باطری نیکل کادمیوم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع باتری
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF EARLY WARNING SMOKE DETECTOR ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ELECTRICAL EQUIPMENT

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید VIBRO CONTROL

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فلو مانیتور

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ACCELEROMETER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF VIBRATION MONITORING SYSTEM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی PF GAS DETECTORTRANS EXP

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خریدPORTABLE SINGLE GAS DETECTOR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین BATTERY NI-CD FOR UPS

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تیوب باندل آمین

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی PROTECTION RELAY

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی مدرسه 12 كلاسه ناحیه 4 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات ساختمان
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی LINE PIPE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید block and bleed valve تقاضای ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان 5 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید U-TUBE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
فرآورده های نسوز
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی PF GAS TURBINE CRYOSTAR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه قطعات یدکی ولوهای NEWAY

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع شیرآلات
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF DISPLACER LEVEL TRANSMITER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF FLAME SCANNER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید TRANSMITTER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF HIGH SPEED PYROMETER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید SMART POSITIONER VOLUME BOOSTER RELAY

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه VIBRO METER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه SMART POSITIONER VOLUME BOOSTER RELAY AIRFI

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ساخت اتاقک های نگهداری پسماندهای غیر ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فنس کشی لایه داخلی در محدوده ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی GATE VALVE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
فرآورده های نسوز
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی BEARING

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی TRANSMITTER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی VIBRO METER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی PLATE EXCHANGER

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان شماره ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین CONVECTION COIL BARE TUBES

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه SMART POSITIONER VOLUME BOOSTER RELAY AIRFI

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات فیبر نوری و كابل شبكه

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
خدمات مخابرات
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فیكسچر

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید STUD BOLT - ساخت داخل ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پیچ و مهره
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه ارتقا سیستم DC Barring توربو کمپرسورهای گازی زیمنس SGT600 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه ارتقا سیستم DC Barring توربو کمپرسورهای گازی زیمنس SGT600 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اقلام یدکی GAS CHROMATOGRAPH به ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی دستگاه اندازه گیری ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
ابزار دقیق
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF PLC YOKOGAWA

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF INFRA RED GAS DETECTOR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری و ترمیم و ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
فضای سبز
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرای خط فشارگیری ردیف های گازی از خط سراسری ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه اجرای خط فشارگیری ردیف های گازی از خط سراسری ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ماده ضد خوردگی معادل PL330 تقاضای ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی كولر گازی اسپلیت تك زمانه 18000

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، حمل، نصب، راه اندازی ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
منابع آب
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه خریدخدمات مشاوره ای ایجاد سند به روز آوری فرآیند ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
لوله و اتصالات
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی SAFETY RELIEF VALVE

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید سه قلم انواع فوم آتش نشانی - ساخت ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید بازدارنده خوردگی واحد تثبیت میعانات ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
سیستم های تهویه
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید Compressed air breathing apparatuses PSS7000

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تریلر پمپ

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
برق صنعتی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ربات مانیتور آتشنشانی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
شهرسازی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ELECTRICAL PANEL MV SWITCH GEAR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تاسیسات صنعتی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای 0040306 - ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مهر و موم روغن
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فوم آتش نشانی ساخت داخل

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای TOXIC ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارسال آب ترش از واحد 104 ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
کرایه خودرو
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه نصب هایدرانت آتش نشانی در ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین PF METERING PUMP

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
پتروشیمی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید روغن توتال-0040364

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مهر و موم روغن
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اقلام MECHANICAL SEAL به شماره ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه VALVE ساخت داخل

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / کنگان
انواع شیرآلات
1401/06/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید TUBE FOR WATER DESALINATION PACKAGES

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
خدمات حفاری اصلی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید PF GAS DETECTOR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید VALVE ساخت داخل

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
فرآورده های نسوز
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی REFRIGERANT GAS R 134A

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره بررسی ومطالعات امكان سنجی، انجام مطالعات ...

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بوشهر / عسلویه
مصرف بهینه انرژی
1401/07/02
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.