شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

نا مشخص

عضویت از شهریور 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/09
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی اورهال 200 عدد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل فنر لول تعلیق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل انواع شلنگ های ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید خرید بریكرهای20 كیلو ولت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات اپراتوری و نگهداری و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1402/06/27