شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

حوزه های فعالیت شرکت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پالایشگاه ها / پالایشگاه ها
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 قلم شامل 103 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 قلم 33 عدد ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مراکز انتقال نفت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
تاسیسات شهری
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای مراکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
راه و راه آهن
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت ، مراقبت و نگهبانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

فارس / شیراز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/20

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریـد یک دستگاه تابلو برق ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/10/21

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین، نصب و راه اندازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/10/21

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت ، مراقبت و نگهبانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/21

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید8 دستگاه کنترل ولو به ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/10/24

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید20 دستگاه تزریق فومآتش نشانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
پلاستیک و ملامین
1401/10/27

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای بلاستینگ و رنگ آمیزی منیفولد ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای کارکنان و مامورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
تهیه غذا
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/12/07
مزایده ضایعات آهن درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
فروشنده آهن آلات
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/25
مزایده لوله 26 اینچ فولادی سیاه مستعمل و از رده ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / پل‌دختر
تاسیسات صنعتی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای غذای کارکنان مراکز انتقال نفت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / باغ ملک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت ، مراقبت و نگهبانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی ساختمانهای اداری ستاد ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح روشنایی محوطه صنعتی مرکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
رنگ آمیزی صنعتی
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خدمات نگهبانی ساختمان های اداری ستاد خطوط

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری وسائط نقلیه ستاد شرکت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب كاركنان ساكن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / شازند
تاسیسات شهری
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه حفاظت،مراقبت،نگهبانی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی خطوط لوله فرآورده ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / خرم آباد
تهیه غذا
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خدمات نگهبانی ساختمان های اداری ستاد خطوط

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/16

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای غذایی مراکز انتقال نفت مهر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
تهیه غذا
1401/11/16

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای کارکنان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
تهیه غذا
1401/11/16

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای کارکنان و مامورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

قزوين / قزوین
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/16

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری منطقه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
خدمات پستی
1401/11/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه پیمان عذایی مراکز انتقال نفت مهرآران، قطب آباد و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه پیمان عذایی مراکز انتقال نفت مهرآران، قطب آباد و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1400/08/29
منقضــی شـده
مناقصه اکسپوز مخزن زیرزمینی در مرکز انتقال نفت امام تقی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تولید انواع مخازن
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه اکسپوز مخزن زیرزمینی در مرکز انتقال نفت امام تقی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تولید انواع مخازن
1400/10/04
منقضــی شـده
مناقصه راهبری وسائط نقلیه ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/11/10
منقضــی شـده
مناقصه راهبری وسائط نقلیه ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/11/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 عدد چک ولو 30 اینچ کلاس 600

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/01/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 عدد چک ولو 30 اینچ کلاس 600

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/02/04
منقضــی شـده
مناقصه تأمین پره متحرک PT توربین گازی سولزر S7

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تأمین پره متحرک PT توربین گازی سولزر S7

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/02/17
منقضــی شـده
مناقصه راهبری وسایط نقلیه سبک و سنگین منطقه لرستان به ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ترافیک و حمل و نقل
1401/02/18
منقضــی شـده
مزایده لوله های 30 اینچ

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
لوله لنس
1401/02/20
منقضــی شـده
مناقصه ایاب و ذهاب و خودروهای سبک مرکز منطقه و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/04/07
منقضــی شـده
مزایده بشکه خالی روغن

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
ضایعات
1401/04/08
منقضــی شـده
مناقصه ایاب و ذهاب و خودروهای سبک مرکز منطقه و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده بشکه خالی روغن

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
تولیدکننده انواع مخازن
1401/04/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 قلم فیلترهای توربین گازی نئوپنیون و تایفون ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه قطعات یدکی توربین نئوپینیون به شماره تقاضای ZPS-0040016-TRS02

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خریـد تابلو برق مرکز انتقال نفت شازند تحت تقاضای ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید غذای کارکنان و مامورین مرکز انتقال نفت نائین

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
تهیه غذا
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعویض پوشش و ایمن سازی 4100 متر از خط ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
لوله و اتصالات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 عدد جک ولو 30 اینچ کلاس 600 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه پیمان رنگ آمیزی سطوح داخلی مخزن 1311 مرکز انتقال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی مخزن 103A مركز انتقال نفت شازند

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو تجهیزات ذخیره ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات مخابرات
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 470.000 لیتر مواد بازدارنده خوردگی تحت تقاضای ZPS-0040029-TRA01

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 قلم فیلتر هوا

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع فیلترهای صنعتی
1401/05/18
منقضــی شـده
مناقصه خریـد 3 قلم فیلتر هوا

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پیمان تهیه، طبخ ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمانشاه / کرمانشاه
تهیه غذا
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پیمان تنظیفات و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمانشاه / کرمانشاه
تهیه غذا
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیک قلم 6 عدد قطعه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده قطعات راه اندازها و وسایل قطع و وصل برقی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده قطعات راه اندازها و وسایل قطع و وصل برقی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سند بلاست و رنگ ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

گيلان / رشت
لوله و اتصالات
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری ونظافت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری وسائط نقلیه سبک و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 30000 لیتر مواد بازدارنده ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه تامین پکیج اویل کولر توربین های گازی تاروس و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیک قلم3 عدد قطعه یدکی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو قلم قطعات سیستم ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم قطعات سیستم لرزش الکتروپمپ

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع پمپ سانتریفیوژ
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم قطعات سیستم لرزش الکتروپمپ

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات لرزه نگاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروهای سواری مرکز منطقه اصفهان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

اصفهان / اصفهان
انواع بتن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
تهیه غذا
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه اویل کولر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قطعات یدکی توربین روستون به ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیفات و باغبانی مراکز انتقال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب كاركنان ساكن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
تاسیسات شهری
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه ایاب و ذهاب درون شهری واحدهای ستادی شركت

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال و حوضچه جه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات حفاری اصلی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 20 کیلومتر UNDERGROUND CABLE ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مرکز منطقه لرستان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / خرم آباد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای کارکنان و مامورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

قزوين / قزوین
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای كاركنان و مأمورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / سمنان
تاسیسات شهری
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان تهیه و طبخ غذای ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
تاسیسات شهری
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای کارکنان و مامورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریـد یک ست تابلو برق ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 عدد اویل کولر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید2 قلم4 عدد قطعات یدکی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات فنی منطقه خوزستان

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیک قلم2 عدد قطعه یدکی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای كاركنان و مأمورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خراسان رضوي / سبزوار
تاسیسات شهری
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی چهاردستگاه مهمانسرای همدان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

همدان / همدان
تاسیسات صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی راهبری ماشین های اداری و اپراتوری ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 7 قلم بال ولو ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات حفاری اصلی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ZPD-0120035-TRA01 خرید 20 دستگاه تزریق ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
پلاستیک و ملامین
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای با اخذسپرده تامین قطعات یدکی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای plc کردن سیستم cleen توربین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تغییر مسیر خط لوله 30 نفت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات راهبری سیستم تأسیسات حرارتی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
امنیت شبکه و سرور
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید2 قلم شامل 103 دستگاه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان رادیو – دیزل و نگهبانی ایستگاه مخابراتی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
خدمات مخابرات
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه plc کردن سیستم توربین های SGT _ EGT مراکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه plc کردن سیستم توربین های SGT _ EGT مراکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریـد یک عددگیت ولو برقی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات حفاری اصلی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه تأمین PRESSURE SWITCHES

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه تأمین PRESSURE SWITCHES

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/15
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهن درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعم

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
فروشنده آهن آلات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای PRESSURE SWITCHES به شماره تقاضای ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیک دستگاه دیزل ژنراتور با ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ایرکاندیشن 20 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی مخزن 2004 مرکز انتقال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فنی منطقه خلیج فارس ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی و تنظیفات ساختمان های ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/17
منقضــی شـده
مزایده لوله 26 اینچ فولادی سیاه مستعمل

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / پل‌دختر
تاسیسات صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی کیلومتر 74 مسیر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده کابینت خالی تابلوplc قدیمی توربین نئوپنیون به ابعاد 25211 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / اراک
املاک مسکونی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اكسپوز لوله های فشارشكن شهیدمیرزایی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

قم / قم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده لوله های مستعمل 30 اینچ دپوشده

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / رامهرمز
تاسیسات صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت ، مراقبت و نگهبانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کمپرسور هوا ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو قلم قطعات سیستم ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان رادیو - دیزل و نگهبانی ایستگاه مخابراتی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات مخابرات
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین پکیج اویل کولر توربین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان خرید غذای كاركنان و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خراسان رضوي / سبزوار
تاسیسات شهری
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تغییر مسیر، ایمن سازی و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / پل‌دختر
تهیه غذا
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید2 قلم قطعات یدکی توربین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12 قلم قطعات یدکی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 18 قلم PF SIEMENS ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید216عددکولراسپلیت سرمایشی گرمایشی اینورتردار 18000 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 عدد بال ولو ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات حفاری اصلی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 17 عدد باکس ولو ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / پل‌دختر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی سطوح داخلی مخزن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/07
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهنی اعم از در و پنجره مستعمل، آبگرمکن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
ضایعات اداری
1401/09/09
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهنی اعم از در و پنجره مستعمل، آبگرمکن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
ضایعات اداری
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب مرکز منطقه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب ناحیه آبادان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و بازسازی کانالهای آبرو ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
فضای سبز
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی سیستم ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی در مسیر خطوط ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

قم / قم
تهیه غذا
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعویض و جایگزینی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آسانسور ساختمان اداری مرکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تسطیح، شن ریزی و ایمن ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هرمزگان / بندرعباس
تهیه غذا
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه فنی حدفاصل کیلومتر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5 دستگاه لیفتراک 3 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
پلاستیک و ملامین
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای كاركنان و مأمورین ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / شاهرود
تاسیسات شهری
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مقاوم سازی نقاط بحرانی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / امیدیه
انواع بتن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای غذایی کارکنان و مامورین مرکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / شاهرود
تاسیسات شهری
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 360 عدد شیر جانبی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
پلاستیک و ملامین
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید غذای کارکنان و مأمورین مرکز انتقال نفت و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مرکز انتقال نفت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
مهندسی خودرو
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عملیات مقاوم سازی نقاط بحرانی خط لوله نفت در ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده روغن سوخته توربین بهمراه بشکه های فلزی 210 لیتری

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / سمنان
تصفیه روغن صنعتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان ایاب و ذهاب سمنان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / سمنان
برق و تاسیسات
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان ایاب و ذهاب مراکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر الکترو موتور سه فاز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 17 قلم PF SIEMENS ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده رو غن سوخته توربین بهمراه بشکه های فلزی 210 ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سمنان / سمنان
تصفیه روغن صنعتی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و محوطه سازی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده انواع لوله

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / شازند
لوله و اتصالات
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده لوازم ابزار دقیق

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
ابزار دقیق
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده انواع لوله

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مركزي / شازند
لوله و اتصالات
1401/10/16
منقضــی شـده
مزایده لوازم ابزار دقیق

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
ابزار دقیق
1401/10/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات راهبری سیستم تأسیسات حرارتی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه های مخابراتی فاز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توری و پوشش
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه های مخابراتی فاز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توری و پوشش
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی و اداری منطقه خوزستان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات پستی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازرسی 9 قطعه خطوط لوله در ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت ، نگهبانی و مراقبت منطقه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی و پشتیبانی اداره عملیات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت، مراقبت و نگهبانی منطقه لرستان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/12
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.