شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/07

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/12

مهلت شرکت

1401/07/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تهیه غذا
1401/06/19

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / گناوه
شهرسازی
1401/06/22

مهلت شرکت

1401/07/23
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/29

مهلت شرکت

1401/07/23
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/29

مهلت شرکت

1401/07/23
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/23
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/31

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تاسیسات صنعتی
1401/07/02

مهلت شرکت

1401/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/10

مهلت شرکت

1401/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/10

مهلت شرکت

1401/08/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/08/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/07/12

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تأمین انواع فلنج Flanges

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله لنس
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیچ و مهره
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/27
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/28
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/12/04
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/10
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/28
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع فلزات
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
لوله و پروفیل
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه وتامین 2دستگاه خودرو آمبولانس تیپ a1 همراه یکدستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 17آبتیمور

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه پروژه اصلاح وآماده سازی 5رشته خط لوله نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فیلتر HP100 به شماره تقاضای9736097-42-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع فیلترهای صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به پروژه ایمن سازی وبهسازی کریدور ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010123 مربوط به تعمیرات اساسی یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010145 مربوط به تعمیرات اساسی دودستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده نوع یک بنگستان مربوط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 7 قلم GATE VALVE به شماره تقاضای 01-31-75-9533053

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خدمات تهیه وتامین کود صنعتی جهت منازل اماکن عمومی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کود
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 47 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 88 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 10750 کیسه poly pac

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 6650 کیسه گل حفاری به شماره تقاضای 0030236

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 960 كیسه یك تنی بنتونایت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4000 كیسه 25 كیلوگرمی اسید سیتریك

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید85000 كیسه 25 كیلوگرمی كلسیم كلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200بشکه بیت لوب گل حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید2000000 كیلوگرم حلال آروماتیكی فله

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1230بشکه پلی کلین گلایکول به شماره 0030239

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 کیسه 25 کیلوگرمی cement dispersant

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم گیت ولو به شماره تقاضای 9933123-75-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تزریق سیال درچاه های شرکت ملی مناطق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید4قلم لباسکار دوتیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید7قلم لباسکار یکسره

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید ضد کف به مقدار 200 بشکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین 450 بشکه بایوساید حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 20 قلم قطعات یدکی ماک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 15 قلم لوازم ابزار دقیق درخواست شماره 9650004-60-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه چاه 380 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 250 بشکه 55 گالنی کلسیم بروماید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین نیروی GEC مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 275 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 318 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010138 مبوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010142 مربوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / رامشیر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه 0008389930357DT1 باموضوع خرید 100 عددSWEPT BEND

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین رستون TB4000 مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی 5دستگاه کمپرسور گازی درناحیه های کارون آغاجاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی 7 دستگاه تجهیزات نمکزدایی بینک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید23400 كیسه 25 كیلوگرمی صمغ طبیعی حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید میکا متوسط 22000 کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید پودر باریت 10000کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 640 کیسه یک تنی پتاسیم کلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده وموطه چاه 99آغاجاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع چاه پیمایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسید کاری گسترده درچاه های شرکت نفت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسیدکاری گسترده درچاه های شرکت نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 373 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000329 مربوط به خدمات پیمانی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010049 انجام خدمات خودروییهدایت و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010008 وط به انجام تعمیر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010004 انجام خدمات امور آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010055 تهیه و تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010122 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163021DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163012DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000000 كیلوگرم حلال آرماتیكی به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000397 انجام خدمات تنظیفات آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010153 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010088 تعمیرات اساسی کارخانه گاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936310DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936340DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010070 مربوط به حراست ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010166 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163020DT1 جهت تامین 12000 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010056 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930317DT1 خرید 2500 تن نیتروژن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010162 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره تقاضای 0030283-38-NIPPLE 08 خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010157 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م10170 تعمیر اساسی مخزن ائتلاف ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010158 مربوط به برگزاری تهیه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010173 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 9830012 مربوط به خرید GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فرآورده های نسوز
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه هواساز به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319950118dt1 با موضوع 2 قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010071 انجام خدمات غذایی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0001219936453DT3 با موضوع خرید 500 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010185 مربوط به استفاده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010180 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930334DT1جهت تامین 24000 کیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 700 بشکه 55 گالنی DME ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030263DT1جهت تامین 3000بشکه امولسی فایر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033037DT2 با موضوع خرید پودر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153009DT1 خرید تقاضای شماره 003-53-86211-31

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153010DT1 خرید تقاضای شماره 010-53-86211-31 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030162DT2 با موضوع خرید 12000 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930267DT3 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219630184DT4 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0008219930089DT3 با موضوع خرید کلسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930230DT3 با موضوع خرید ازت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030011DT2 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319933067DT4 جهت تامین 2000 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/20
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین غربال مولکولی و سرامیک بال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010191 مربوط به رفع بخشی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره010200300133044DT1خرید15قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دومرحله ای به شماره0101310033102DT2باموضوع خریدسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010168 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010167 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010169 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010203 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7قلم بال ولو تحت شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0050057-59-31-01 24 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9633151-65-31-01 800 عدد باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0102300033138DT1 جهت خرید 8قلم قطعات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24 قلم ELBOW تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای شماره 9931319880153002DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره0102300133049DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010194 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 40000کیسه 25 کیلوگرمی آهک تحت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 100000 کیسه 25 کیلو گرمیFLC ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 کیسه 25 کیلو گرمی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033183DT1 جهت تامین 250 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010190 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م990036 ت3 مربوط به انجام ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010175 احداث سیستم اعلام حریق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010216 تعمیر اساسی مبدل حرارتی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0036179-60-31-01 13 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150014-59-31-01 19 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010207 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733174-67-31-01 8قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9533089-65-30-02 2 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733135-65-31-01 1 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010188 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010186 مربوط به برگزاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010187 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010213 استفاده از خدمات دستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010215 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010189 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010221 مربوط به تعمیر اساسی19 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010239 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 13 قلم قطعات شیرآلات به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010227 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010219 تعمیر اساسی مخزن استراتژیک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310133030DT1 خرید 6 قلم GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0102300033191DT1 خرید 42 قلم انواع اتصالات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فولاد و صنایع معدنی
1401/07/13
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.