شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده مقدار 3000 تن ملاس چغندر تولیدی کارخانه قند

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکتهای قندی
1402/02/26

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مشاغل تصدی گری قابل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/18
مزایده فروش 70 راس گوساله نرزنده قپان سیمینیتال و مونت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 70 تن پودر چربی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/18
مزایده فروش انواع دام حذفی طبق جدول مندرج در فرم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دامپروری و دامداری
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده سایر ادوات کشاورزی بتونر، هد کمباین، شعله افکن، دستگاه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن تب سه روزه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش شیرخشک بدون چربی به مقدار 500 تن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات مجتمع باغات میوه بصورت سر درختی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری زمینگیر و لاشه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش شیرخشک بدون چربی به مقدار 500 تن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع غلات
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده خرید محصولات کانال 5

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده محصولات باغات فندق و بادام خود را در سال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده محصولات باغات فندق و بادام

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش محصول دانه روغنی کلزا

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری زمینگیر و لاشه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشتارگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش محصول دانه روغنی کلزا

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
روغن غذایی
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده مقدار 1100 تن رب تولیدی کارخانه رب استحصالی سال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 3.000.000 کیلو گرم 3.000 تن کود حیوانی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
صادرات کود
1401/03/29
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 3000000 کیلو گرم 3000 تن کود حیوانی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کود سازی
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده مقدار 1100 تن رب تولیدی کارخانه رب استحصالی سال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری، زمینگیر و لاشه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده 15 راس تلیسه حذفی عدم رشد با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 40 راس تلیسه حذفی فریمارتین با متوسط وزن 500کیلوگرم

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 60 راس تلیسه حذفی غیر آبستن با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 250 راس گاو حــذفی عادیعدم باروری با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 70 راس گوساله نر نژاد سمینتال و مونت بیلیارد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 300 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 550 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده 15 راس تلیسه حذفی عدم رشد با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 40 راس تلیسه حذفی فریمارتین با متوسط وزن 500کیلوگرم

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 60 راس تلیسه حذفی غیر آبستن با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 250 راس گاو حــذفی عادیعدم باروری با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 70 راس گوساله نر نژاد سمینتال و مونت بیلیارد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 300 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 550 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری، زمینگیر و لاشه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری، زمینگیر و لاشه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه ترمیم و بازسازی و اجرای 200مورد دریچه فلزیبصورت با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مزایده تعداد 15 راس تلیسه حذفی عدم رشد با متوسط ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/05/24
منقضــی شـده
مزایده تعداد 15 راس تلیسه حذفی عدم رشد با متوسط ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره دستگاههای سنگین جهت اجرای ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 12.000 کیلوگرم بذر یونجه همدان ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1000 کیلوگرم بذر یونجه کورسا ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت كارفرما در مقابل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات بیمه ای
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم توفوردی توفوردی و MCPA ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کلوتدیم سلکت سوپر به ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم تیلت پروپیکونازول به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم بتانال پروگرس فن مدیفام ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم ارادیکان ای پی تی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم آکسیال پینوکسادین و ایمن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم اتللو یودوسولفورون و فروسولفورون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم لنتریل کلوپرالید به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم سافاری تری سولفورون متیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم پرسوئت ایمازتاپیر به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم بوتیزان استار متازاکلرو کوین ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم آتلانتیس OD مزوسولفورون یودوسولفورون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم تریفلورالین ترفلان به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 20 تن ضد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 228 هکتار ازاراضی مزروعی شرکت کشت و صنعت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 228 هکتار ازاراضی مزروعی شرکت کشت و صنعت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 12.000 کیلوگرم بذر نخود علوفه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50.000 کیلوگرم بذر تریتیکاله ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره دستگاههای سنگین جهت اجرای ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 228 هکتار ازاراضی مزروعی شرکت کشت و صنعت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت زیتون مجتمع باغات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده فروش محصول بادام زمینی سال 1401 به صورت سبز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده فروش محصول بادام زمینی سال 1401 به صورت سبز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1000تن جو دامی مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع غلات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1500 تن ذرت دانه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 400 تن کنجاله سویا ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلزا به مقدار 600 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل ویتامینه ویژه دام های ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12000 کیلوگرم بذر نخود ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده کاشت محصول سیر بمساحت 228 هکتار از اراضی بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده کاشت محصول سیر بمساحت 228 هکتار از اراضی بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده کاشت محصول سیر بمساحت 228 هکتار از اراضی بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشاورزی و دامپروری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و آهن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/05
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات کارتن و کاغذ، ضایعات نخ پرسی، ضایعات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/05
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات بشکه پلاستیکی 200 لیتری به تعداد 2500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/05
منقضــی شـده
مزایده فروش روغن سوخته به مقدار 8000 لیتر موجود در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تصفیه روغن صنعتی
1401/07/05
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و آهن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/06
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات کارتن و کاغذ، ضایعات نخ پرسی، ضایعات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/06
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات بشکه پلاستیکی 200 لیتری به تعداد 2500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/06
منقضــی شـده
مزایده فروش روغن سوخته به مقدار 8000 لیتر موجود در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تصفیه روغن صنعتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 30 تن دی کلسیم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/07/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدسم لنتریل کلوپرالید به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/07/10
منقضــی شـده
مزایده مقدار 10000 تن کود حیوانی پوسیده دامی با قیمت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
صادرات کود
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری زمین گیر و لاشه مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشتارگاه
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده مقدار 10000 تن کود حیوانی پوسیده دامی با قیمت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
صادرات کود
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع دام اضطراری زمین گیر و لاشه مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
کشتارگاه
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده ادوات کشاورزی مستعمل مـوجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده تراکتورهای اسقاطی موجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده تانکر به ظرفیت های مختلف مـوجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده ادوات کشاورزی مستعمل مـوجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده تراکتورهای اسقاطی موجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده تانکر به ظرفیت های مختلف مـوجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستـگاه جـک تـخلیه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید مکمل ویتامینه ویژه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید ذرت دانه ای به ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 400 تن کنجاله ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 600 تن کنجاله ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید جـو دامی به ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورهال لودر L120Bm امور ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین زراعی به مساحت 71 هکتار از بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین زراعی به مساحت 3 هکتار از بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین زراعی به مساحت 71 هکتار از بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین زراعی به مساحت 3 هکتار از بخش ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات کارتن و کاغذ، ضایعات نخ پرسی، ضایعات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و آهن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 راس گاو حــذفی عادی غیر آبستن سمینال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده گاو حــذفی عادی غیر آبستن هلشتاین با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 500 تن شیرخشک بدون چربی تولیدی کارخانه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/07/28
منقضــی شـده
مزایده فروش فندق خشک بدون غلاف تولیدی مجتمع باغات

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مزایده فروش فندق خشک بدون غلاف تولیدی مجتمع باغات

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1000 تن تخم پنبه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده 300 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/08/11
منقضــی شـده
مزایده فروش تعداد 100 راس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دامپروری و دامداری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدمکمل ویتامینه ویژه دام های ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش تعداد 100 راس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دامپروری و دامداری
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورهال لودر L120Bm

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم اتیون 47 درصد EC ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم دیازینول 60 درصد EC ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روغن ولک امولسیون شونده 80 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کاپتان 50 درصد WP ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/20
منقضــی شـده
مزایده فروش پس چر یونجه بخش یک قطعه بلوک 3-501 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل مـوجود در انـبار شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده فروش تانکر به ظرفیت های مختلف مـوجود در انـبار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 500 تن شیرخشک بدون چربی تولیدی کارخانه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده 300 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش تعداد 100 راس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دامپروری و دامداری
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش فندق خام بدون غلاف با پوسته قهوه ای

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مزایده حدودا مقدار 1050 تن چوب خشک در سطح 133.5 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده حدودا مقدار 1050 تن چوب خشک در سطح 133.5 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات در آوردن کنده ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی و ...
1401/09/09
منقضــی شـده
مزایده فروش حدودا مقدار 400 تن بادام زمینی تولیدی در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/09/10
منقضــی شـده
مزایده فروش حدودا مقدار 400 تن بادام زمینی تولیدی در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 2500 تن ملاس چغندر تولیدی کارخانه قند

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکتهای قندی
1401/09/21
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 2500 تن ملاس چغندر تولیدی کارخانه قند

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکتهای قندی
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده محصول دانه روغنی سویای خوراکی حدوداً بمقدار 1200 تن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده فروش فندق خشک بدون غلاف بدون پوست سبز تولیدی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برای توسعه باغات خود نسبت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برای توسعه باغات خود نسبت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده گاو حذفی اضطراری، گاو حذفی زمینگیر و لاشه و ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده گاو حذفی اضطراری، گاو حذفی زمینگیر و لاشه و ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود اسیدهیومیک مورد نیاز مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود گوگرد مایع مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود امینواسیدمایع مورد نیاز مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم آترازین گزاپریم با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم متریبوزین سنکور با فرمولاسییون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لامباداسای هالوترین کاراته زئون با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیامتوکسام کروزر با فرمولاسیون 35 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کلرپریفوس دورسبان با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کلومازون کلونامین با فرمولاسیون 48EC ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم توسین ام تیوفنات متیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اپیردیون به اضافه کاربندازیم روال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم استاکلر اسنیت با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پریمترین آمبوش با فرمولاسیون 25EC ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تریفلورالین ترفلان با فرمولاسیون48 ECدرصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کاپتان ارتوساید با فرمولاسیون 50WP ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/10/16
منقضــی شـده
مزایده مقدار 2500 تن ملاس چغندر تولیدی کارخانه قند

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکتهای قندی
1401/10/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نهال گیلاس مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین های مزروعی به مساحت 263 هکتار از ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/20
منقضــی شـده
مزایده 500 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/10/29
منقضــی شـده
مزایده 500 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/10/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی یک مرحله ای عملیات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/11/01
منقضــی شـده
مزایده فروش 10000 هزار اصله نهال آلو سه ساله و ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
گل و گیاه
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده فروش 10000 هزار اصله نهال آلو سه ساله و ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
گل و گیاه
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده فروش حدودا 32 تن فندق خشک بدون غلاف تولیدی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
شرکت‌های صادراتی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لامباداسای هالوترین کاراته زئون با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 100 تن جوش شیرین ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 30 تن دی کلسیم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل ویتامینه ویژه دام های ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل معدنی به مقدار 100 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده فروش پرس بقایای سویا تولیدی سال 1400 به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده فروش کلش بسته بندی شده سایز کوچک تولیدی سال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده فروش تانکر مستعمل به ظرفیت های مختلف مـوجود در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ادوات کشاورزی مستعمل مـوجود در انـبار شرکت به تعداد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده فروش تانکر مستعمل به ظرفیت های مختلف مـوجود در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ادوات کشاورزی مستعمل مـوجود در انـبار شرکت به تعداد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکود اسید آمینه بصورت پودری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکود سولوپتاس 52 درصد پتاس ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود سولفات آمونیوم 21 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود npk tE 12-12-36 مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود npk te 20-20-20 مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود کلات روی درصد 15 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود آهن 6 درصد بصورت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود نیترات کلسیم گرانولهاکسید کلسیم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای محلول فروت ست N 12درصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدسم بنتازون بازاگران با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم تری سولفورون متیل سافاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم توفوردی MCPA توفوردی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم فنمدیفام دسمدیفام اتوفومیست بتانال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کلوتدیوم سلکت سوپر با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدسم متالاکسیل مانکوزب رزالاکسیل با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم هالوکسی فوپ آر متیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم گلایفوزیت رانداپ با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم سایپرمترین ریپکورد با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم نیکوسولفورون کروز با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات چاپر و حمل یونجه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زراعی یونجهشامل بارگیری، حمل، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی و لجن برداری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی و لجن برداری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کودبرداری ایستگاه های چهار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کودبرداری ایستگاه های یک ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کودبرداری ایستگاه های نر ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، حمل و ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 55 دستگاه تراکتور جفت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کودبرداری ایستگاه های سه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل معدنی به مقدار 100 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل ویتامینه ویژه دام های ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خـرید قطعات یدکی چاپر کلاس ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکار گیری یک دستگاه لودر ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکار گیری یک دستگاه لودر ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت چغندر قند با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری یک دستگاه دستگاه بیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید مقدار 100 تن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 30 تن دی کلسیم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری یک دستگاه بلدوزر برای ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت ذرت دانه ی با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت چغندر با کمباین پیشرفته ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری دو دستگاه لودر برای ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات تولیدی مجتمع باغات میوه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
گل و گیاه
1401/12/08
منقضــی شـده
مزایده فروش کلش بسته بندی سایز کوچک استحصالی سال 1400 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/12/08
منقضــی شـده
مزایده فروش پرس بقایای سویا استحصالی سال 1400 بمقدار حدودا ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کنفیدور به مقدار 350 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم دیازینون به مقدار 2500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم استامی پراید به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مزایده 400 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 450 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورهال فیدر میکسرهای مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
برق صنعتی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم کاپیتان 50 درصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم تیوفاتات متیل- توپسین ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدمحلول کنترل PH به مقدار ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم اومایت با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم رانداپ به مقدار 8500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم پاراگوات گراماکسوبه مقدار 20000 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم کلرپیریفوسدورسبان به مقدار 3500 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم پنکونازول با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم استروبی به مقدار 450 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/09
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 راس گاو حــذفی عادی غیر آبستن سمینال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری و حمل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/11
منقضــی شـده
مزایده فروش بارکن و چغندرکن اسقاطی به تعداد 15 دستگاه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فروشنده آهن آلات
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود سولفات آمونیوم درصد 21 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود سولوپتاس 52 درصد پتاس ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود کلات روی 15 درصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود npk tE 12-12-36 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود آهن 6 درصد بصورت ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت یونجهشامل مـور، ریک، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود نیترات کلسیم گرانولهاکسید ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زراعی یونجهشامل بارگیری، حمل، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1401/12/26
منقضــی شـده
مزایده محصولات تولیدی مجتمع باغات میوه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
گل و گیاه
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی و لجن برداری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1401/12/27
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 500 تن شیرخشک بدون چربی با درصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود npk te 20-20-20 مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مقدار 30 تن دی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/01/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 100 تن جوش شیرین ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1402/01/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل ویتامینه ویژه دام های ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مکمل معدنی به مقدار 100 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورهال فیدر میکسرهای مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
برق صنعتی
1402/01/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری یک دستگاه دستگاه بیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/01/08
منقضــی شـده
مزایده گاو حذفی اضطراری ، گاو حذفی زمینگیر و لاشه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/01/08
منقضــی شـده
مزایده محصولات تولیدی مجتمع باغات میوه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
گل و گیاه
1402/01/09
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 500 تن شیرخشک بدون چربی با درصد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات غذایی
1402/01/09
منقضــی شـده
مزایده گاو حذفی اضطراری ، گاو حذفی زمینگیر و لاشه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/01/09
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین پنبه و بادام زمینی به مساحت 21 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1402/01/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت چغندر با کمباین پیشرفته ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/14
منقضــی شـده
مزایده فروش 200 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/01/14
منقضــی شـده
مزایده 30 گوساله نرزنده قپان سیمینیتال و مونت بیلیارد با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/01/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی و لجن برداری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت ذرت سیلویی وسورگوم با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات « برداشت ذرت سیلویی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی یک مرحله ای عملیات ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات « برداشت ذرت سیلویی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت ذرت سیلویی وسورگوم ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات « برداشت ذرت سیلویی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات « برداشت ذرت سیلویی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خـرید قطعات یدکی چاپر کلاس ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ماشین آلات صنعتی
1402/01/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین های مزروعی به مساحت 42 هکتار از ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1402/01/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری زمین های مزروعی به مساحت 42 هکتار از ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زراعی برداشت یونجهشامل موور،ریگ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زراعی برداشت یونجهشامل موور،ریگ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زراعی برداشت یونجهشامل موور،ریگ، ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود 105210 NPK پودری مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود اسیدآمینه مایع مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود بور مایع مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود میکرو کامل مایع مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود گوگرد مایع مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود سیلیکات پتاسیم مایع مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود اسید هیومیک مایع مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود روی و بور مایع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود سولوپتاس پودری مورد نیاز ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1402/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش محصول دانه روغنی کلزا حدوداً بمقدار 5000 تن ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کود نیترات کلسیم پودری مورد ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کود
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت غلات گندم ،جو،آبی ونیمه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت غلات گندم ،جو،آبی ونیمه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت غلات گندم ،جو،آبی ونیمه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برداشت غلات گندم ،جو،آبی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت غلات گندم ،جو،آبی ونیمه ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری یک دستگاه دستگاه بیل ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/04
منقضــی شـده
مزایده 400 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن 450 ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/02/04
منقضــی شـده
مزایده 70 گوساله نرزنده قپان سیمینیتال و مونت بیلیارد با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دام و طیور
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت چغندر با کمباین پیشرفته ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع مصالح ساختمانی
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورهال فیدر میکسرهای مجتمع ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
برق صنعتی
1402/02/07
منقضــی شـده
استعلام خرید کروگیت یا کاندوئیت شلنگ زیرزمینی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 2 هزار تن ذغال ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
لامپ روشنایی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات استخراج، سایز بندی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1402/02/09
منقضــی شـده
استعلام خرید سیم برق

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید چاپگر چند منظوره

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات IT
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید سیم برق

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید لامپ LED

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید یخچال خانگی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
مبلمان پارکی و شهری
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید فرش ماشینی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تامین نیروی انسانی
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید درب محافظ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید جعبه پلاستیکی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید پمپ جت درون چاهی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل بین المللی
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خرید سوپاپ موتور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید پیچ و مهره بولت انکر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید دیسک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید دستکش یا دستکش یک انگشتی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید صدف تازه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید شیر پنوماتیک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید پلیمر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید سیم آهنی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید انژکتور پاشنده سپتوم

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید لوله برنج تجاری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید گیره قدرت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید لوله روی صنعتی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید لوله کشت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید بست لوله

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید دستگاه جوش التراسونیک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید یاتاقان اینسرت با حلقه داخلی استاندارد

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید یاتاقان شعاعی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید گیربکس کاهنده سرعت حلزونی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید گیربکس کاهنده سرعت خورشیدی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید دفتر ثبت مکاتبات دفتر اندیکاتور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات شهری
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید کامیون کشنده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید گیربکس جعبه دنده اتوماتیک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید لاستیک خودروی سواری و وانت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید رینگ خودروهای سنگین

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید رینگ خودروهای سنگین

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید کیت تعمیرات چادر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید شیر قفل شونده گاز

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید چکمه ایمنی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید رینگ پیستون

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید نمک خوراکی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید فلش مموری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات IT
1402/02/14
منقضــی شـده
مزایده فروش 200 راس گوساله نر قطعه شیر با متوسط ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
دامپروری و دامداری
1402/02/17
منقضــی شـده
استعلام خرید واگن تانکر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات تاسیسات فنی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فرم تأییدیه سپرده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فیلم اتورادیوگرافی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ابزار آلات
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید ماست

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید الکترود جوشکاری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فرم تأییدیه سپرده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فیوز مینیاتوری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید تورب

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید مایع ظرفشویی و دیگر محصولات ظرفشویی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید صندلی مدیریتی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل بین المللی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید صدف تازه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید ناودانی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید پمپ سامپ پمپ فاضلاب یا پمپ تخلیه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید نوار تفلون

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید مبدل الکترو پنوماتیک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید قالب برش تیغه فولادی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فیوز مینیاتوری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فیلم پلی اتیلن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پلاستیک و ملامین
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید پمپ تزریق دوزینگ پمپ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید سنسور دما مقاومتی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید مواد شوینده آزمایشگاهی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید بست لوله

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید نبشی آهنی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید میله فولادی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید نبشی آهنی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید نبشی آهنی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید فشارسنج

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید میله برنز

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید نوار چسب پهن بسته بندی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید فیلم پلی اتیلن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پلاستیک و ملامین
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید نبشی استیل استنلس

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید کپسول اطفاء حریق

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید ورق چدن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید باتری نیکل-هیدرید فلز NiMH

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ابزار آلات
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید دفتر ثبت مکاتبات دفتر اندیکاتور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات شهری
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید بلبرینگ مغناطیسی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید مهره شیلنگ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید لاستیک جایگزین

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید ورق چدن

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید ورق فولادی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید مایع ظرفشویی و دیگر محصولات ظرفشویی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید چسب حیوانی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
راه و راه آهن
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید کابل مسی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید قارچ کش

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات بیمه ای
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید موم طبیعی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید زنبور عسل

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید چای

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید روغن موتور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بروموکسینیل MCPA بروماسید با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ایندوکساکارب آوانت با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سم آبامکتین ورتیمک با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مالاتیون مالاتیون با فرمولاسیون ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم استامی پراید موسیلان ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم سایپرمترین ریپکورد با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم ستوکسیدیم نابواس با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قرص فسفید آلومینیوم فستوکسین ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فن پروکسی میت ارتوس ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم هگرافلومورون کنسالت با ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
فضای سبز
1402/02/22
منقضــی شـده
استعلام خرید کابل قدرت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید سوپ یا خورش

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل بین المللی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید اجزای زانوی ران

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ابزار آلات
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید کولر قابل حمل خانگی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
مبلمان پارکی و شهری
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید شیر شناور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ابزار آلات
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید جارو برقی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید سطل فلزی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید دستکش محافظ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید واشر درپوش یا کپ واشر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید صفحه گرافیک صفحه شطرنجی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل بین المللی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید سوییچ کلید یا کلید قطع

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید ترموکوپل

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید فیوز مینیاتوری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید فیوز سرامیکی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
حمل و نقل زمینی
1402/02/23
منقضــی شـده
مزایده محصول دانه روغنی کلزا حدوداً بمقدار 5000 تن در ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
محصولات کشاورزی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/26
منقضــی شـده
استعلام خرید شیر تخلیه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید سطح سنج

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع ابزار آلات
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید شیر اطمینان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید فیلتر خلأ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات بیمه ای
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید پکینگ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید سم زدا

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید قالب برش

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید سبد غیر فلزی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پلاستیک و ملامین
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید آچار پالس

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تاسیسات ساختمان
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید سوییچ کلید یا کلید قطع

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید بسته بندی پمپ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید ورق فولادی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید سم زدا

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید روغن هیدرولیک

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
پتروشیمی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید قطعات و ملزومات هموژنایزر آزمایشگاهی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید هموژنایزر آزمایشگاهی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید ورق آزبست

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید نبشی استیل

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید قند

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید کارتن بسته بندی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1402/02/28
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.