شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید رفع حوادث ونگهداری وتعمیرات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / روانسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی خطوط ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
انواع شیرآلات
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات حفاری و آزمایش ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
خدمات حفاری اصلی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه ، ایجاد شبکه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید برقرسانی چاه آب تپانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / ثلاث باباجانی
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
قطعات صنعتی و خودرو
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سنقر
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / دالاهو
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کنگاور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیت کامل انشعاب سایز21 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آبرسانی سیار روستاهای شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای خط اصلی جمع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / پاوه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهره برداری و نگهداری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کنگاور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید نصب الکترومکانیکال شهرهای استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تاسیسات شهری
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید قطعات سرابگرم رفع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق و تاسیسات
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید ترانسفورماتور 2000 و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق و تاسیسات
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 4 دستگاه الکترو ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/07/12

مهلت شرکت

1401/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید،نصب و راه اندازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کشتیرانی
1401/07/12

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات حفاری و آزمایش ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
خدمات حفاری اصلی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید دیوار پیش ساخته ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران ابنیه
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید دیزل ژنراتور 800KVA ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی خطوط ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سنقر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ روستاهای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ علی آبادتراب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
برق و تاسیسات
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای شبکه توزیع آب شرب شهرهای ریجاب و گهواره

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / دالاهو
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید رفع حوادث ونگهداری وتعمیرات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / روانسر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفاری و پمپاژ دو ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / گيلانغرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری-نگهداری-توسعه و بازسازی تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه برق رسانی و تجهیز چاه سراب نیلوفر و تنوره ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه رفع حوادث- نگهداری و تعمیرات شبکه، خطوط انتقال و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کنگاور
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی مجتمع ظلم آباد هرسین

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه دومداره نمودن برق رسانی ایستگاه پمپاژ سرابگرم سرپل ذهاب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل آبرسانی مجتمع شادمان کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 420 تن آب ژاول استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 480 تن نمک طعام استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
محصولات غذایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه رفع حوادث ونگهداری وتعمیرات تاسیسات آب شرب شهرهای اسلام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری-نگهداری-توسعه و بازسازی تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح و بازسازی سرابس جوانرود

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / جوانرود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی مجتمع ظلم آباد هرسین

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تجدید بازسازی ، توسعه ، اصلاح شبکه و تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / دالاهو
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه دومداره نمودن برقرسانی ایستگاه پمپاژ سرابگرم سرپل ذهاب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه HPLC استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید و راه اندازی سامانه های الکترولیز نمک طعام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
فولاد و صنایع معدنی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تجدید خرید 480 تن نمک طعام استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تهیه غذا
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 80 قلم تجهیزات آزمایشگاهی استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید واجرای خط انتقال وشبکه توزیع آب شرب هرسین ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه توسعه ، ایجاد شبکه توزیع و تاسیسات آب آشامیدنی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 135 قلم اقلام مورد نیاز آزمایشگاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
لوازم بهداشتی و آرایشی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 73 هزار متر لوله پلی اتیلن در سطح ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پلی اتیلن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آبرسانی سیار روستاهای شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح ، بازسازی و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع ماشین کاری
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه ، ایجاد شبکه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برقرسانی چاه آب تپانی سرپلذهاب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید قطعات سرابگرم رفع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 2 دستگاه دیزل ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 3 دستگاه دیزل ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید دیوار پیش ساخته ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 420 تن آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مواد شیمیایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 135 قلم اقلام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
لوازم بهداشتی و آرایشی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصشه احداث حوضچه یرآلات، تعمیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / روانسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / صحنه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 6 عدد پمپ ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهره برداری و نگهداری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / هرسین
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای ایستگاه پمپاژ، محوطه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / گيلانغرب
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهره برداری و نگهداری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / دالاهو
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید حفاری و نصب انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید ست کامل کلریناتور ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید ست کامل دستگاه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پلاستیک و ملامین
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی دستگاه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کشتیرانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید رفع حوادث،نگهداری و تعمیرات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی خطوط ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سر پل ذهاب
انواع شیرآلات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی خطوط ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سنقر
انواع شیرآلات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه،بازسازی، اصلاح شبکه خطوط ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

کرمانشاه / قصر شیرین
پلی اتیلن
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات حفاری و آزمایش ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
خدمات حفاری اصلی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید حفاری و پمپاژ دو ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
خدمات حفاری اصلی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیر و نگهداری تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید رفع حوادث ونگهداری وتعمیرات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / روانسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای خط انتقال کمربندی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای خط پمپاژ مخازن ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
فضای سبز
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید انجام عملیات اجرایی باقیمانده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / گيلانغرب
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای خط اصلی جمع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / پاوه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تعمیر و نگهداری تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / گيلانغرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کنگاور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / صحنه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / سنقر
انواع شیرآلات
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 دستگاه الکترو پمپ ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانسفورماتور 2000 و 500 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق و تاسیسات
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 36 دستگاه الکترو موتورافقی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق و تاسیسات
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های ابرسانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پلی اتیلن
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید و راه اندازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
فولاد و صنایع معدنی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب الکترومکانیکال شهرهای استان

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه تابلو راه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
برق صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بازسازی ، توسعه ، ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / دالاهو
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی سرابس ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / جوانرود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید، نصب و راه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید،نصب و راه اندازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کشتیرانی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 480 تن نمک ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / صحنه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 6 عدد پمپ ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / روانسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید حفاری و نصب انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

كرمانشاه / اسلام آباد غرب
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/06/23
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.