شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / اهواز

عضویت از اسفند 1401، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه پکیج فلزی ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن دوجداره ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پلی اتیلن
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری یک حلقه چاه ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / ایذه
خدمات حفاری اصلی
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری هفت حلقه چاه ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / دزفول
خدمات حفاری اصلی
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح شبکه توزیع و ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
تاسیسات شهری
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث خط انتقال ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / امیدیه
انواع بتن
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / رامشیر
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از خطوط جمع ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
خدمات حفاری اصلی
1402/07/03

مهلت شرکت

1402/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی شبکه توزیع آب ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/03

مهلت شرکت

1402/08/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
مهندسین ناظر عمران
1402/07/10