شرکت اب و فاضلاب استان لرستان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/25
مزایده فروش دو قطعه 200 متر مربعی زمین با کاربری ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/03/05

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده پوسته کنتور 21 اینچ

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع لوازم یدکی
1402/03/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین 148 دستگاه ترانسفورماتور

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق و تاسیسات
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین 156 دستگاه الکتروموتور شناور و 166 دستگاه پمپ ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع پمپ
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین 10 دستگاه الکتروموتور افقی

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تاسیسات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین 108 دستگاه تابلو زیر ترانس

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق و تاسیسات
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث 4 باب مخزن ذخیره آب جمعاً به میزان ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دوره
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور 250kva

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب در مسیرهای باقی مانده ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین 75 دستگاه تابلو راه انداز نرم سافت اسارت

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق و تاسیسات
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 4 باب مخزن ذخیره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دوره
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب بخشی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح و اجرای حمل ،نصب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر سه حلقه چاه آبرفتی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری 5 حلقه چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 4 باب مخزن ذخیره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خط انتقال آب و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 باب مخزن ذخیره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای ركن آباد ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 50 دستگاه تابلو راه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح و اجرای-تهیه-،حمل،نصب و راه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح و اجرای-تهیه-،حمل،نصب و راه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب بخشی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع شاه مکان ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح خط انتقال آب شهر ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
برق صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخازن 100 مترمكعبی تنگ ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
منابع آب
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
برق صنعتی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه آهکی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر سه حلقه چاه آبرفتی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری 5 حلقه چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بخشی از شبکه توزیع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
لوله و اتصالات
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 10 حلقه چاه نیمه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع شاه مکان ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح خط انتقال آب شهر ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
برق صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای آب بید ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 باب مخزن 1000 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دوره
تولیدکننده انواع مخازن
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر سه حلقه چاه آبرفتی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری 5 حلقه چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی از شبکه و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
مهندسین ناظر عمران
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی از شبکه و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
مهندسین ناظر عمران
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه، احداث اتاقک چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ،تسطیح محل مخزن،احداث مخزن 500 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
انواع بتن
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی از شبکه و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 باب مخزن 1000 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دوره
تولیدکننده انواع مخازن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی از شبکه و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
مهندسین ناظر عمران
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 2270 متر کابل

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر سه حلقه چاه آبرفتی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری 5 حلقه چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 300 متر مکعبی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرو رسانیبرق رسانی به 10 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ابزار دقیق
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن،تجهیز و بهسازی چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
راه و راه آهن
1401/08/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمینهای تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پلی اتیلن
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای قسمتی از شبکه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
مهندسین ناظر عمران
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قسمتی از عملیات ساختمانی و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن، اجرای خطوط انتقال ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمینهای تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 4 باب مخزن بتنی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
تولیدکننده انواع مخازن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پلی اتیلن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 1320 متر مربع دیوار ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه و نصب انشعابات ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
مهندسین ناظر عمران
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قسمتی از شبکه جمع آوری ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پلی اتیلن
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوار حفاری شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ، نگهداری و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / سلسله
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
فضای سبز
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهرداری و نگهداری از تاسیسات ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرو رسانی برق رسانی به ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ابزار دقیق
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
فضای سبز
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین با کاربری کشاورزی جنب تصفیه خانه آب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین چاه شماره 9 کوهدشت در منطقه اولادقباد ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ملک مسکونی در شهر سراب دوره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 1000 دستگاه کنتور 12

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین اتصالات و کنتور

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه توزیع و نصب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوار حفاری شبکه جمع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرو رسانی برق رسانی به ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ابزار دقیق
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه ،خرید و نصب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/08
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین به همراه مستحدثات موجود به مساحت 114920 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/09
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ملک با کاربری اداری در شهر ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 1000 متر مکعبی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 5000 متر مکعبی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 25 متر مکعبی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
فضای سبز
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 100 متر مکعبی ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت اتاقک ،تجهیز چاهها، شیرخانه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تامین ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / سلسله
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تامین ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین با کاربری کشاورزی جنب تصفیه خانه آب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/22
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین چاه شماره 9 کوهدشت در منطقه اولادقباد ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/22
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ملک مسکونی در شهر سراب دوره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی چشمه ، اجرای خط ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اتاقک و تجهیز چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / سلسله
راه و راه آهن
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آبرسانی پروژه روستای چاه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ابزار دقیق
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی چشمه ، اجرای خط ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تجهیز چاهك ، ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح انتقال آب چشمه گرمه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی ساختمانی،تجهیزات الکترو مکانیکال ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه داخلی و نصب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ، نگهداری و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دورود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری،نگهداریحفاظت و حراستاز ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری،نگهداری و تعمیرات تاسیسات ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی از شبکه توزیع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / سلسله
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و حراست از ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / پل‌دختر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/09
منقضــی شـده
مزایده فروش پوسته کنتور 1.2 اینچ

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع لوازم یدکی
1402/02/14
منقضــی شـده
مزایده فروش پوسته کنتور 1.2 اینچ

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
انواع لوازم یدکی
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قسمتی از عملیات اجرایی تصفیه ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
استخدام
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 1000 دستگاه کنتور 12 ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
خدمات حفاری اصلی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین اتصالات و کنتور

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ساخت و نصب کنتور
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نمونه برداری آزمایشگاهی

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ، نگهداری ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / ازنا
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ، نگهداری و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دوره
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/16
منقضــی شـده
استعلام خرید کنتور آب

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین با کاربری کشاورزی جنب تصفیه خانه آب ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین چاه شماره 9 کوهدشت در منطقه اولادقباد ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ملک مسکونی در شهر سراب دوره ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات و رفع ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
برق صنعتی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
برق صنعتی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 800 تن آب ژاول ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
پلی اتیلن
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرو رسانی برق رسانی به ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / خرم آباد
ابزار دقیق
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / دلفان
برق صنعتی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / الیگودرز
برق صنعتی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی ساخت دال و ...

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
انواع مصالح ساختمانی
1402/02/24
منقضــی شـده
استعلام خرید پمپ تزریق دوزینگ پمپ

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / کوهدشت
ماشین آلات راهسازی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات جمع آوری، تصیفه و تامین آب

شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

لرستان / سلسله
خدمات حفاری اصلی
1402/02/28
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.