سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران


سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1400/10/27
مناقصه جذب پیمانکار جهت تهیه و توسعه Data Ware House

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/19

مهلت شرکت

1400/10/29
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال برای ارائه پیشنهاد ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/21

مهلت شرکت

1400/10/29
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه تولید ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1400/10/21

مهلت شرکت

1400/10/30
مناقصه خرید فایروال

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/22

مهلت شرکت

1400/10/30
مناقصه خرید فایروال جهت دیتا سنتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/22

مهلت شرکت

1400/10/30
مناقصه خرید فایروال HA جهت مناطق

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/22

مهلت شرکت

1400/11/03
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه فروش ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/25

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه‌ی هوش ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/06/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سیسکو 9500

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سیسکو 9500

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عملیات نصب، نگهداری و پشتیبانی از شبکه وایرلس شهرداری ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/06/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت سازمان های تابعه شهرداری

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/06/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت سازمانهای تابع شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید دستگاه کامپیوتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید دستگاه کامپیوتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/06/22
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکار فعال در حوزه تولید یا ارائه محتوای ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تجهیزات و محصولات آموزشی
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در حوزه تولید و ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه تأمین (خرید یا تمدید)، نصب، پشتیبانی و آموزش لایسنس ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/07/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید پاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید مانیتور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱۳۰ دستگاه کامپیوتر با استاندارد خاص سازمان فناوری ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سیسکو ۹۵۰۰ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سوییچ سیسکو ۳۸۵۰

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه تولید ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
نرم افزار
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت سازمان های تابعه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
ضد حریق
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه مشاوره ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/07/25
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تأمین پهنای ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات اینترنتی
1400/08/03
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تامین پهنای ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات اینترنتی
1400/08/03
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویداد جایزه تهران ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/08/04
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه تولید ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
پنل پیامکی
1400/08/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سیسکو ۹۵۰۰

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱۰۰۰ عدد پاور

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سوییچ سیسکو ۳۸۵۰

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای دومین کنفرانس علمی تهران ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
برگزاری نمایشگاه
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در حوزه تهیه و ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی مانیتورها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای چند کاره مرکزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای دومین مسابقات بین المللی ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
برگزاری نمایشگاه
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه برنامه ریزی ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی اسکنرها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای رومیزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال جهت ارائه راهکار ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/08/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال جهت ارائه راهکار ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1400/08/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه تولید ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/08/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی دوربین مداربسته

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
دوربین مدار بسته
1400/08/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی و آموزش لایسنس سیمانتک

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
نرم افزار
1400/09/01
منقضــی شـده
مناقصه جذب پیمانکار جهت ارائه پیشنهاد نرم افزار اندروید ریدرهای ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
نرم افزار
1400/09/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سوییچ سیسکو 3850

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/09/08
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی مانیتورها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی اسکنرها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای چند کاره مرکزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای رومیزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی مشاور درخصوص ارائه طرح کسب و ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/09/10
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در خصوص توسعه ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی دوربین مدار بسته

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
دوربین مدار بسته
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های فعال در زمینه ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی و آموزش لایسنس سیمانتک

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
نرم افزار
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه پردازش ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت سازمان های تابعه شهرداری

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت دیتا سنتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در خصوص سامانه ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
نرم افزار
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال HA جهت مناطق

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی اسکنرها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی مانیتورها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای رومیزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای چندکاره مرکزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه طراحی ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/06
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه پشتیبانی ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت سازمانهای تابع شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال جهت دیتا سنتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید فایروال HA جهت مناطق

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
امنیت
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه اجرا ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/14
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه اجرا ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/10/14
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی مانیتورها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی اسکنرها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای چند کاره مرکزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات تخصصی پرینترهای رومیزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران / تهران
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1400/10/18
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010