شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1400/10/27
مناقصه خرید کابل 4 در 185 فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22

مهلت شرکت

1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22

مهلت شرکت

1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتور کنسرواتوری روغنی 800 کیلو وات آمپر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل 4 در 185 فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبارهای خود

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/20
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه، احداث ... به پیمانکار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/06/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/27
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه،‌احداث،‌اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو ترمینال ۱۶۰ آمپری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/06/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو ترمینال ۱۶۰ آمپری شرکت توزیع نیروی برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین و اجرای عملیات نصب و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/07/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف شرکت توزیع نیروی برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/06
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/07/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف ۱ در ۲۴۰ آلومینیومی شرکت ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/07/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو فشار متوسط غیر کمپکت برای پروژه نقدی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید البسه کارکنان فنی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
البسه اداری و کار
1400/07/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک سری تابلو فشار متوسط کمپکت دارای ۱۲ ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل های انشعاب مورد نیاز خود از تولیدکنندگان ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/07/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/05
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و اصلاح و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۳۵۰۰۰۰ دستگاه کنتورهای هوشمند چند تعرفه ریلی تک ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱۰۰۰ دستگاه کنتور تک فاز هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/12
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه pm شبکه های توزیع نیروی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید البسه کارکنان فنی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
البسه اداری و کار
1400/08/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات مشاوره و نظارت بر پروژه های بهره ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
صنایع مهندسی مشاوره ای
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام۱

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/26
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/09/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/09/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه‌های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/16
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ابزار دقیق
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع نیروی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه‌های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه بهره برداری در محدوده عملیاتی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل 185×1 با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل آلومینیومی فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور تک فاز هوشمند فهام 1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/10/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/14
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه‌های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/10/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 229 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/21
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010