شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ


شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/01
مناقصه خرید کابل آرموردار آلومینیومی با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/10

مهلت شرکت

1401/06/01
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/13

مهلت شرکت

1401/06/07
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/05/30
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/25

مهلت شرکت

1401/05/30
مناقصه خرید انواع تابلو فشار متوسط کمپکت تک و سه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/25

مهلت شرکت

1401/06/13
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/26

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتور کنسرواتوری روغنی 800 کیلو وات آمپر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل 4 در 185 فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/14
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبارهای خود

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/20
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه، احداث ... به پیمانکار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/06/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/27
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو ترمینال 160 آمپری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/06/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو ترمینال 160 آمپری شرکت توزیع نیروی برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین و اجرای عملیات نصب و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/07/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف شرکت توزیع نیروی برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/06
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/07/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف 1 در 240 آلومینیومی شرکت ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/07/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید تابلو فشار متوسط غیر کمپکت برای پروژه نقدی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید البسه کارکنان فنی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
البسه اداری و کار
1400/07/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک سری تابلو فشار متوسط کمپکت دارای 12 ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/07/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل های انشعاب مورد نیاز خود از تولیدکنندگان ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/07/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/05
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و اصلاح و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید 350000 دستگاه کنتورهای هوشمند چند تعرفه ریلی تک ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1000 دستگاه کنتور تک فاز هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/12
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه pm شبکه های توزیع نیروی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید البسه کارکنان فنی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
البسه اداری و کار
1400/08/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات مشاوره و نظارت بر پروژه های بهره ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
صنایع مهندسی مشاوره ای
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/08/26
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/09/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/09/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/16
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ابزار دقیق
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه بهره برداری در محدوده عملیاتی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل 185×1 با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل آلومینیومی فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور تک فاز هوشمند فهام 1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/10/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/14
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/10/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 229 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/10/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل 4 در 185 فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/10/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید 30000 کنتور دیجیتالی تک فاز

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/10/28
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز فهام 1 مورد نیاز ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/11/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/07
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/07
منقضــی شـده
مناقصه انواع تابلوهای لوازم اندازه گیری فشار ضعیف دیماندی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/07
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 229 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل های انشعاب مورد نیاز خود از تولیدکنندگان ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 148 دستگاه RTU هوایی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/16
منقضــی شـده
مزایده فروش ششدانگ ملک خود با بنای احداثی در آن

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/11/16
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه بهره برداری در محدوده عملیاتی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/17
منقضــی شـده
مناقصه کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم ویرایش 4 فهام ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/11/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق بهمن

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 و آنتن خارجی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/11/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده عملیاتی منطقه برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/19
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق بعثت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/11/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/20
منقضــی شـده
مزایده فروش ششدانگ ملک خود با بنای احداثی در آن

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 500 دستگاه مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی در ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/24
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه pm در محدوده منطقه برق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/25
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/27
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات، توسعه شبکه روشنایی و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سرور و سوئیچ و ارتقای پکیج Flex ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/11/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق فارابی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM در شبکه توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز فهام 1 مورد نیاز ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1000 دستگاه کنتور تک فاز هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/12/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام 1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/12/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات نصب کنتورهای تکفاز ریلی به همراه مودم ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/12/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید 148 دستگاه RTU هوایی جهت اتوماسیون سکسیونر هوایی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 و آنتن خارجی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM در محدوده عملیاتی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/12/16
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق بهمن

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی هوایی هاینا روکش دار بیست کیلوولت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/18
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع خودرو سبک

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/12/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/12/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 و آنتن خارجی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/12/24
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/01/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM در شبکه توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/01/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک جهت ماموریت های درون شهری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/01/29
منقضــی شـده
مناقصه بازدید دوره ای، تست و نتظیم رله های فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM در محدوده عملیاتی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/06
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/06
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق بهمن

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور تک فاز هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/19
منقضــی شـده
مناقصه اجرای توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/02/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM توزیع نیروی برق محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/11
منقضــی شـده
مناقصه انجام بخشی از عملیات مانور، عیب یابی، رولیاژ و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات بخشی از فعالیت های بهره برداری مناطق ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل آرموردار آلومینیومی با عایق XLPE

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید نمایشگر صنعتی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
نمایشگر های LED
1401/03/19
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/22
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/23
منقضــی شـده
مناقصه انتقال نیرو وبرق رسانی به شبکه های توزیع نیروی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/23
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبار

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر 50 دستگاه از ترانسفورماتور های توزیع

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند فهام 1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1401/03/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1401/04/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع نیروی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات، توسعه و احداث شبکه روشنایی معابر محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/08
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات بخشی از فعالیت های بهره برداری معاونت ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/14
منقضــی شـده
مزایده فروش عرصه و اعیان ملک با بنای احداثی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده فروش عرصه و اعیان ملک با بنای احداثی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور داِئم ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه،احداث،اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور دائم ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/04/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/04/28
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/03
منقضــی شـده
مناقصه توسعه احداث،اصلاح بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/03
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/04
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات اداری،سامانه فوریت های برق و نگهداری و ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف،پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه رائه خدمات پشتیبانی تنظیف، پذیرایی و تشریفات و خدمات ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات اداری، سامانه فوریت های برق و نگهداری ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
خدمات IT
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات سرور و متعلقات و تجهیزات سخت افزاری ...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تهران / تهران
امنیت شبکه و سرور
1401/05/11
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.