شرکت مهندسی توسعه سایپا


شرکت مهندسی توسعه سایپا


آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1400/10/27
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/10/20

مهلت شرکت

1400/10/29
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/21

مهلت شرکت

1400/10/30
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/22

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی و دیواری، فلاشینگ و آبرو ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
پوشش سقف ساختمان
1400/07/17
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و پیمانکاران واجد صلاحیت ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی سازندگان تجهیزات، ماشین آلات خطوط تولید ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و پیمانکاران واجد صلاحیت ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/20
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی سازندگان تجهیزات، ماشین آلات خطوط تولید ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لوله ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لوله ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب درب رول آپ

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و تعویض روکش ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسفالت و قیر
1400/08/15
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب درب رول آپ

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و تعویض روکش ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
ماشین آلات راهسازی
1400/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و اجرای ابنیه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1400/08/26
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و اجرای ابنیه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1400/08/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی بدون مصالح در شرکت سایپا ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
معماری
1400/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و تعویض روکش ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسفالت و قیر
1400/09/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی بدون مصالح

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/09/06
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای آسانسور نفربر

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1400/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت پروژه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
نمای ساختمان
1400/09/06
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای آسانسور نفربر

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1400/09/07
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
ابزار دقیق
1400/09/08
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/09/08
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل، ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
انواع کانوایر
1400/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لوله ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لوله ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل، ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
انواع کانوایر
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی پیمانکاران و یا فروشندگان در زمینه تهیه، حمل ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
ابزار دقیق
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی فعالیت های تکمیلی ابنیه، تأسیسات مکانیکی و...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و حمل مصالح و اجرای ابنیه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی

شرکت مهندسی توسعه سایپا

مازندران / نور
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/27
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای آسانسور نفربر

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1400/09/27
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه، حمل، ساخت، نصب و راه اندازی 6 ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
انواع کانوایر
1400/09/27
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه، حمل، ساخت، نصب و راه اندازی 12 ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/27
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه، حمل، ساخت، نصب و راه اندازی 12 ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عملیات بازسازی Over Haul و راه اندازی یک دستگاه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه، حمل، ساخت، نصب و راه اندازی 6 ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
انواع کانوایر
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای آسانسور نفربر

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1400/09/28
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی بدون مصالح در شرکت سایپا ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/10/04
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تهیه، حمل، ساخت، نصب و راه اندازی 12 ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/04
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه نقشه های Cad Data و ساخت 5 قطعه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
دیزل ژنراتور و ...
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه تهیه نقشه های Cad Data و ساخت 5 قطعه ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خریداری حداقل هفت دستگاه روبات دست دوم

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید المان های اعلام حریق

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید المان های اعلام حریق

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1400/10/12
منقضــی شـده
مناقصه خریداری حداقل هفت دستگاه روبات دست دوم

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات آهنگری، نمونه سازی پالت، تغییر و تعمیرات پالت ...

شرکت مهندسی توسعه سایپا

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1400/10/18
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010