شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم

  • تهران / تهران
  • تایید شده

در مورد شرکت

شرکت پتروشیمی جم

آگهی های منقضی شده

آگهی شناسایی تامین کنندگان شرکت پتروشیمی جم جهت تامین یک دستگاه TWIN SCREWS FOR JSW EXTRUDER

تامین TLV FREE FLOAT STEAM TRAP و PARTS FOR RENK SLEEVE BEARING

شناسایی تامین کنندگان اقلام ساخت شرکت COPES- VULCAN

شناسایی پیمانکار جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی، ایجاد سامانه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ایجاد سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)

تأمین METERING PUMP

تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت پارکینگ اتوبوس و محوطه جلو و داخل تصفیه‌خانه شهرک خلیج فارس

تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث سایه‌بان فلزی و گارد حفاظتی در شهرک خلیج فارس

تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت پارکینگ اتوبوس و محوطه جلو و داخل تصفیه‌خانه شهرک خلیج فارس

تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث سایه‌بان فلزی و گارد حفاظتی در شهرک خلیج فارس

شناسایی پیمانکار پشتیبانی فنی از ساخت قطعات مورد نیاز

انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و ...

شناسایی شرکت های تأمین کننده معتبر جهت INTEGRATED BUCKET ELEVATOR WITH BUCKET WHEEL

پشتیبانی فنی از ساخت قطعات مورد نیاز

انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و پیت سیمانی مربوط یه spent caustic بخش سرد واحد الفین و کاشی‌های ضد اسید واحد مخزن

شناسایی تأمین کنندگان اقلام یدکی ولو و کنترل ولو

شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان "EMERSON" Micro Motion Coriolis Flow Meter

شناسایی شرکت های تأمین کننده معتبر جهت INTEGRATED BUCKET ELEVATOR WITH BUCKET WHEEL

شناسایی شرکت های تأمین کننده معتبر جهت COLD BOX

تأمین AEREZEN SCREW COMPRESSOR

تأمین PARTS FOR "FLOWSERVE" ACTUATORS

شناسایی تأمین کنندگان اقلام یدکی ولو و کنترل ولو

شناسایی پیمانکاران طراحی، تأمین، ساخت و نظارت بر نصب برنرهای جدید شامل تایل، دمپر، تیپ برنر و رایزر

تأمین P F STI PNEUMATIC ACTUATOR

شناسایی پیمانکاران طراحی، تأمین، ساخت و نظارت بر نصب برنرهای جدید

شناسایی شرکت های توانمند در خصوص تأمین فیلم استرچ هود مطابق با مشخصات فنی مورد نیاز

تأمین P F STI PNEUMATIC ACTUATOR