دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی


دانشگاه

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/03/07
مناقصه تامین 10دستگاه خودروی سواری و نگهداری، سرويس، راهبری و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/02/25

مهلت شرکت

1401/03/07
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان آیت ا... طالقانی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/25

مهلت شرکت

1401/03/08
مناقصه واگذاری امور بیمه ای دانشگاه، امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/03/01

مهلت شرکت

1401/03/09
مزایده فروش 6 دانگ یک باب ساختمان واقع در منطقه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/02

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران، همراهان و کارکنان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تهیه غذا
1400/06/10
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مواداولیه، پخت و توزیع غذای ناهار دانشگاه و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تهیه غذا
1400/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان جهت بازسازی، تجهیز، بهره‌برداری و انتقال به ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید لباس فرم پرسنلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
لباس کار
1400/08/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید لباس فرم پرسنلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
البسه و لباس اداری
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا و امور ایاب و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
اتوبار
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه تاسیس داروخانه در روستای سربندان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / دماوند
داروسازی
1400/10/14
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پیوند مغز استخوان مرکز پزشکی، آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
بیمارستان
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و تامین 17 دستگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه تاسیس داروخانه در روستای سربندان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / دماوند
داروسازی
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه تامین 18 دستگاه خودروی سواری و تهیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
اتوبار
1400/10/19
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی اختر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1400/10/19
منقضــی شـده
مناقصه اجرای نمای دانشکده و انجام امور ایاب و ذهاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
مهندسین مشاور ساختمان
1400/10/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه و تریای مرکز پزشکی، آموزشی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
فست فود
1400/10/21
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/11/04
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری مشارکتی bot بخش دندانپزشکی بیمارستان زعیم پاکدشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1400/11/04
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و تامین 18 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/11/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین خودرو سواری و واگذاری امور ایاب و ذهاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تهیه غذا
1400/11/25
منقضــی شـده
مناقصه امور لنژری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا.. ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
رختشوي خانه هاي صنعتي
1400/11/25
منقضــی شـده
مناقصه تامین خودرو سواری و واگذاری امور ایاب و ذهاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/12/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، پژوهشی و درمانی امام ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین خودرو سواری و احداث مرکز خدمات جامع سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
معماری
1400/12/04
منقضــی شـده
مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت زیبا شهر و قلعه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1400/12/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1400/12/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین 20 دستگاه خودروی سواری و واگذاری امور ایاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1401/01/14
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه امام حسین ع و واگذاری استیجاری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/01/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه‌های مراکز تابعه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/01/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین دستگاه خودروی سواری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
کرایه خودرو
1401/01/16
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان داروخانه و فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
داروسازی
1401/01/25
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری مهدکودک مرکز پزشکی و امور ایاب و ذهاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/01/25
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری سرویس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، تکمیل عملیات اجرای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری، سرويس، راهبری و تعميرات كليه تاسيسات مكانيکی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مشارکتی امور آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/02/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مشارکتی داروخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/17
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010