شرکت پالایش نفت کرمانشاه


فعال در حوزه نفت و گاز


آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/03/08
مناقصه خرید کاتالیست

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کاتالیست
1401/02/10

مهلت شرکت

1401/03/08
مناقصه خرید کاتالیست

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کاتالیست
1401/02/17

مهلت شرکت

1401/03/22
مناقصه خرید ماده شیمیایی MORPHOLINE

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مواد شیمیایی
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/22
مناقصه خرید 1 قلم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی و رسوب

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مواد شیمیایی
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/22
مناقصه خرید ماده شیمیایی MORPHOLINE

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مواد شیمیایی
1401/02/31

مهلت شرکت

1401/03/29
مناقصه خرید 6 قلم لباسکار یکسره

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
لباس کار
1401/03/03

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم قطعات یدکی موتور گازسوز

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/06/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم قطعات یدکی موتور گازسوز

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/06/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱ قلم میتر اندازه گیری گاز بوتان پالایش ...

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تاسیسات صنعتی
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۵ قلم Gate Valve شرکت پالایش نفت کرمانشاه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
درب ضد سرقت
1400/07/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۹ قلم پوتین ایمنی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
البسه اداری و کار
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۵ قلم gate valve شرکت پالایش نفت کرمانشاه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تاسیسات صنعتی
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۹ قلم پوتین ایمنی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
البسه و لباس اداری
1400/07/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱ قلم میتر اندازه گیری گاز بوتان

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
ابزار دقیق
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید ۱ قلم میتر اندازه گیری گاز بوتان

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
سیستم میترینگ
1400/08/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم سیلندر گاز هلیوم

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم سیلندر گاز هلیوم

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/09/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1400/09/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Globe Valve

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
لوله و پروفیل
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Globe Valve

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
شیرآلات
1400/09/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید قطعات یدکی موتور گازسوز Ingersoll Rand

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم کلاچ FD-FAN و قعات یدکی مربوطه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم روغن توربین 46

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم کلاچ FD-FAN و قعات یدکی مربوطه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم PLUG VALVE

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید قطعات یدکی موتور گازسوز Ingersoll Rand

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
ماشین آلات صنعتی
1400/10/08
منقضــی شـده
مناقصه انجام تعمیر شفت کمپرسور توربینی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1400/10/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم PLUG VALVE

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیل کامل مخزن TK-19

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه انجام تعمیر شفت کمپرسور توربینی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1400/10/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم Fine Tube

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیل کامل مخزن TK-19

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم Fine Tube

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم رنگ اپوکسی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/11/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Thermocouple Thermowell Flanged

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/11/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم رنگ اپوکسی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم کلاچ FD-FAN و قطعات یدکی مربوطه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پمپ سانتریفیوژ
1400/11/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 10000 کیلوگرم کاتالیست

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کاتالیست
1400/11/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Thermocouple Thermowell Flanged

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/11/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا Nuovo Pignone

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1400/11/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم Gate Valve 8

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
شیرآلات
1400/11/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 10000 کیلوگرم کاتالیست

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
کاتالیست
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم کلاچ FD-FAN و قطعات یدکی مربوطه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
فن های هوایی
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا Nuovo Pignone

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1400/11/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم Gate Valve 8

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
شیرآلات
1400/11/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم سیل کامل کمپرسور توربینی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1401/01/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 21 قلم قطعات یدکی پمپ

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/01/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 قلم لوله کربن استیل

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
لوله لنس
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید روغن 30

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم سیل کامل کمپرسور توربینی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1401/01/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 21 قلم قطعات یدکی پمپ

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/01/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم Fine Tube

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
مهندسی نفت و گاز و ...
1401/01/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم قطعات یدکی پمپ مکانیکال سیل

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع پمپ
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Plug Valve

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
شیرآلات
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید مبدل حرارتی، تیوب باندل و ست گسکت

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تیوب باندل
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 قلم لوله کربن استیل

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
فروشنده آهن آلات
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید روغن 30

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 2 قلم Heat Exchanger Tube

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
سیستم های تهویه
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1 قلم قطعات یدکی پمپ مکانیکال سیل

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
آب بندی مکانیکی
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید مبدل حرارتی، تیوب باندل و ست گسکت

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
تیوب باندل
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم لباسگرم

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پوشاک و البسه
1401/02/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم لباسگرم

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

كرمانشاه / کرمانشاه
پوشاک و البسه
1401/02/11
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010