شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک خدمات مخابرات / خدمات مخابرات

  • تهران / تهران
  • تایید شده

در مورد شرکت

شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست های نهاد ارشد به منظور ایجاد و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 بعنوان بازوی اجرائی تاسیس گردید. در همین راستا و به منظور انجام این ماموریت خطیر ملی، این شرکت از بدو پیدایش برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و تشکیل مراکز تامین نیازهای اجرائی اقدام نمود.

آگهی های منقضی شده

مناقصه تجهیزات شبکه، تامین و تحویل تجهیزات سرور و سن سوئیچ،تامین و تحویل تجهیزات سرور و ذخیره ساز

تامین و تحویل تجهیزات سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور و تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه برق رسانی ساختمان شرکت خدمات انفورماتیک

تامین و تحویل و نصب و راه اندازی لایسنس شبکه و سرور

تامین، تحویل ، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور 300KVA و تجهیزات مربوطه

خرید رایانه و تجهیزات کامپیوتری

تامین تجهیزات رادیویی

تامین تجهیزات شبکه

انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری UPS

تامین و تحویل تجهیزات پایانه های ماهواره ای

تامین و تحویل تجهیزات ذخیره سازی خدمات انفورماتیک

تامین و تحویل تجهیزات مرکز تلفن خدمات انفورماتیک

تامین و تحویل تجهیزات سرور و ذخیره سازی خدمات انفورماتیک

تامین و تحویل تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی ساختمان شرکت خدمات انفورماتیک

تامین و تحویل آنتی ویروس

تامین و تحویل تجهیزات مرکز تلفن

تامین و تحویل تجهیزات شبکه

تامین، تحویل و راه‌اندازی فوندانسیون دیزل ژنراتور

تامین، تحویل تجهیزات IBM Mainframe

تامین و تحویل قطعات سرور

تامین و تحویل نرم‌افزار

تامین و تحویل سرور

تامین و تحویل تجهیزات شبکه

تامین و تحویل تجهیزات مرکز تلفن

تامین و تحویل تجهیزات ذخیره‌ساز