شرکت توسعه و عمران امیدسهامی عام

شرکت توسعه و عمران امیدسهامی عام

  • تهران / تهران
  • تایید شده

در مورد شرکت

سرمایه گذار و تجارت ساختمانی

آگهی های جاری

آگهی های منقضی شده

فروش املاک

فروش املاک

فروش یک واحد تجاری (رستوران)

فروش املاک مسکونی در کرج

فروش و واگذاری کل پروژه چمران (کرج) شامل زمین، پروانه و عملیات اجرایی

فروش و واگذری تعداد ۳ قطعه از اراضی خود شکوفه ۱ و شکوفه ۲ و قنات ۲

ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر تهران

جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکتی مدنی بر روی یک قطعه زمین در شهر تهران

فروش و واگذاری تعداد ۹ آپارتمان مسکونی

فروش و واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های مسکونی و واحد‌های تجاری در تبریز

فروش و واگذاری تعداد ۳ واحد آپارتمان مسکونی و ۴ واحد تجاری

فروش و واگذاری تعداد ۲ واحد آپارتمان مسکونی و یک واحد تجاری

فروش و واگذاری تعداد ۳ واحد آپارتمان مسکونی و ۴ واحد تجاری

ساخت و ساز بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر تهران

فروش و واگذاری کل پروژه چمران

انجام عملیات نقشه برداری، تهیه گزارش امکان‌سنجی، مطالعات و خدمات ژئوتکنیک

فروش و واگذاری تعداد ۳ قطعه از اراضی در شهر تهران

انجام عملیات نقشه برداری، تهیه گزارش امکان‌سنجی، مطالعات و خدمات ژئوتکنیک

واگذاری یک دستگاه تاورکرین

فروش و واگذاری تعداد ۲ قطعه اراضی

فروش و واگذاری کل پروژه چمران