مزایده واگذاری مدیریت اجرایی سه ساله نهال مشارکتی در ایستگاه طرح تاویرشهرستان علی اباد ( نوبت 1 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

شماره مزایده مرجع : 1401/3359 ، عنوان مزایده : واگذاری مدیریت اجرایی سه ساله نهال مشارکتی در ایستگاه طرح تاویرشهرستان علی اباد به مساحت 2.6هکتار ، انتشار از تاریخ : 1401/02/07 ، ساعت : 17:00 ، تا تاریخ : 1401/02/25 ، ساعت : 14:00 ، بازدید از تاریخ : 1401/02/07 ، تا تاریخ : 1401/02/25 ، ساعت شروع بازدید : 08:00 ، ساعت پایان بازدید : 14:00 ، مهلت دریافت اسناد : 1401/02/11 ، ساعت : 17:00 ، تاریخ شروع ارائه پیشنهاد : 1401/02/07 ، ساعت : 17:00 ، مهلت ارائه پیشنهاد : 1401/02/25 ، ساعت : 14:00 ، تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/02/26 ، ساعت : 10:00 ، تاریخ اعلام برنده : 1401/02/27 ، ساعت : 10:00 ، اسناد مزایده : اسناد مزایده(٢) ، آگهی مزایده : آگهی روزنامه(١) ، شماره حساب عودت ودیعه : رد وجوه سپرده-2174214753000- بانک ملی ایران شعبه شعبه مرکزی گرگان


آدرس : تهران / تهران / اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

آخرین مهلت شرکت : 1401/02/25 00:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :


اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

مهلت شرکت

1401/04/29
مزایده فراخوان اجاره یک قطعه زمین با کاربری طرح تولید دستمال کاغذی در حریم شهر بندرلنگه
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 1401/21 ، عنوان مزایده : فراخوان اجاره یک قطعه زمین با ...

شهرداری جلفا استان اذربایجان شرقی
شهرداری جلفا استان اذربایجان شرقی

مهلت شرکت

1401/04/26
مزایده فروش قطعات شماره 31 و 32 از قطعات شبانی
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 92810 ، نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری جلفا استان اذربایجان ...

شهرداری مبارکه استان اصفهان
شهرداری مبارکه استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش زمین به شماره پلاک 335 با کاربری مسکونی به مساحت 247 متر مربع واقع در مبارکه محله دو ...
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 93417 ، نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری مبارکه استان اصفهان ...

شهرداری مبارکه استان اصفهان
شهرداری مبارکه استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش زمین به شماره پلاک 334 با کاربری مسکونی به مساحت 247 متر مربع واقع در مبارکه محله دو ...
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 93417 ، نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری مبارکه استان اصفهان ...

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده اجاره 28 هکتار از اراضی کشاورزی بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

شماره مزایده مرجع : 140150 ، عنوان مزایده : اجاره 28 هکتار از اراضی کشاورزی ...

شهرداری مبارکه استان اصفهان
شهرداری مبارکه استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش زمین به شماره پلاک 333 با کاربری مسکونی به مساحت 247 متر مربع واقع در مبارکه محله دو ...
تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی

کد مزایده گزار : 93417 ، نام دستگاه مزایده گزار : شهرداری مبارکه استان اصفهان ...