مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان کردکوی ( نوبت 1 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

محمولات بازداشتی شهرستان کردکوینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1401/5911 ، عنوان مزایده : محمولات بازداشتی شهرستان کردکوی ، انتشار از تاریخ : 1401/03/01 ، ساعت : 17:00 ، تا تاریخ : 1401/03/17 ، ساعت : 17:00 ، بازدید از تاریخ : 1401/03/01 ، تا تاریخ : 1401/03/17 ، ساعت شروع بازدید : 08:00 ، ساعت پایان بازدید : 14:00 ، مهلت دریافت اسناد : 1401/03/07 ، ساعت : 17:00 ، تاریخ شروع ارائه پیشنهاد : 1401/03/01 ، ساعت : 17:00 ، مهلت ارائه پیشنهاد : 1401/03/17 ، ساعت : 17:00 ، تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/03/18 ، ساعت : 10:00 ، تاریخ اعلام برنده : 1401/03/18 ، ساعت : 11:00


آدرس : گلستان / کردکوی / اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

آخرین مهلت شرکت : 1401/03/17 00:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :