مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان آق قلا ( نوبت 1 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

فروش محصولات بازداشتی شهرستان آق قلانوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع : 1401/3351 ، عنوان مزایده : فروش محصولات بازداشتی شهرستان آق قلا ، انتشار از تاریخ : 1401/02/07 ، ساعت : 17:00 ، تا تاریخ : 1401/02/25 ، ساعت : 17:00 ، بازدید از تاریخ : 1401/02/07 ، تا تاریخ : 1401/02/25 ، ساعت شروع بازدید : 08:00 ، ساعت پایان بازدید : 14:00 ، مهلت دریافت اسناد : 1401/02/11 ، ساعت : 17:00 ، تاریخ شروع ارائه پیشنهاد : 1401/02/07 ، ساعت : 17:00 ، مهلت ارائه پیشنهاد : 1401/02/25 ، ساعت : 17:00 ، تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/02/26 ، ساعت : 10:00 ، تاریخ اعلام برنده : 1401/02/27 ، ساعت : 10:00


آدرس : گلستان / آق قلا / اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

آخرین مهلت شرکت : 1401/02/25 00:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :


شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده مواد حاصله از بوجاری برنج
گيلان / رشت
محصولات کشاورزی

فروش مواد حاصله از بوجاری برنجنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده چین سوم پرس یونجه برداشتی از 22 هکتار اراضی کشاورزی
اصفهان / گلپایگان
محصولات کشاورزی

فروش چین سوم پرس یونجه برداشت شده از 22 هکتار اراضی کشاورزی داقع در گلپایگاننوع ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش کلش گندم آبی در سطح حدودا 85 هکتار
كرمانشاه / کرمانشاه
محصولات کشاورزی

فروش کلش گندم آبی در سطح حدودا 85 هکتارنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، ...

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده چین سوم پرس یونجه برداشتی از 22 هکتار اراضی کشاورزی
اصفهان / گلپایگان
محصولات کشاورزی

فروش چین سوم پرس یونجه برداشت شده از 22 هکتار اراضی کشاورزی داقع در گلپایگاننوع ...

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

مهلت شرکت

1401/04/25
مزایده واگذاری (فروش) حدود 40 تن یونجه بسته بندی شده در محل، مزرعه گدوک در ایستگاه بذر الیت فیروزکوه
تهران / فیروز کوه
محصولات کشاورزی

واگذاری (فروش) حدود 40 تن یونجه بسته بندی شده در محل، مزرعه گدوک در ایستگاه ...

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده مواد حاصله از بوجاری برنج
گيلان / رشت
محصولات کشاورزی

فروش مواد حاصله از بوجاری برنجنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی ، شماره مزایده مرجع ...