مزایده فروش اقلام مازاد

ساختمانی هلال ایرانیان

توضیحات

دستگاه مزایده گزار:
شرکت ساختمانی هلال ایرانیان
موضوع مزایده:
فروش اقلام مازاد
مهلت دریافت اسناد:
۵ روز از تاریخ چاپ آگهی
آدرس:
تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید میرزا حسنی، پلاک 16، ساختمان هلال
شماره تماس:
۰۲۱-۲۲۱۹۹۰۳۹ و ۹و۸۸۱۰۶۰۵۸-۰۲۱

فایل های مرتبط