مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی مناطق برق بعثت و سینا

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت تومزیع نیروی برق تهران
موضوع مناقصه:
اجرای عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی مناطق برق بعثت و سینا
مهلت فروش اسناد:
۱۴۰۰/۰۷/۲۶
آدرس:
تهران، خیابان خاوران، روبه روی ترمینال خاوران، کوچه یاسینی، منطقه برق بعثت
تهران، بلوار معلم، میدان معلم، خیابان شهید اقایی، روبه روی دادسرا، منطقه برق سینا
وبسایت:
www.tbtb.ir

فایل های مرتبط