مناقصه اجرای پروژه بهسازی معابر سطح روستا

دهیاری جیتو

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
دهیاری جیتو
موضوع مناقصه:
اجرای پروژه بهسازی معابر سطح روستا
مهلت تحویل اسناد:
۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
آدرس:
تهران، شهرستان پاکدشت، روستای جیتو
آدرس:
۰۲۱۳۶۰۴۶۱۴۸

فایل های مرتبط