مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و پیت سیمانی مربوط یه spent caustic بخش سرد واحد الفین و کاشی‌های ضد اسید واحد مخزن

شرکت پتروشیمی جم

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت پتروشیمی جم
موضوع مناقصه:
انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و پیت سیمانی مربوط یه spent caustic بخش سرد واحد الفین و کاشی‌های ضد اسید واحد مخزن مجتمع پتروشیمی جم
مهلت دریافت اسناد:
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
آدرس:
تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره ۴۷، شرکت پتروشیمی جم
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۶۵۲۹۷۸
وبسایت:
WWW.JPCOMPLEX.IR

فایل های مرتبط

موارد مشابه