مناقصه انجام عملیات آماده‌سازی، استخراج بوکسیت و باطله‌های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای مورد نظر در معادن بوکسیت

آلومینای ایران

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت آلومینای ایران
موضوع مناقصه:
انجام عملیات آماده‌سازی، استخراج بوکسیت و باطله‌های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای مورد نظر در معادن بوکسیت تاگویی ۱ و ۲ واقع در جاجرم، بلبوئه کرمان و دشت ده غربی یزد
مهلت دریافت اسناد:
از مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ لغایت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
آدرس:
خراسان شمالی، شهرستان جاجرم، مجتمع تولید آلومینا
شماره تماس:
۰۵۸-۳۲۶۰۵۳۴۵
ایمیل/ وبسایت:
Info@iranAlumina.ir و www.IranAlumina.ir

فایل های مرتبط