شرکت پارسیان سازه
پنجشنبه : 1400/10/23

مناقصه تامین گرد 105 A به میزان 200 تن و انواع لوله به میزان 50 تن ( نوبت 1 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

تـوضیــحات :

صنایع/شرکت پارسیان سازه در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل جهت پروژه های در دست اجرای خود اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط که دارای توانائی و سوابق کاری مرتبط می باشند، دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز کاری ، جهت دریافت اسناد مناقصه به معاونت بازرگانی مراجعه و اسناد را دریافت و تکمیل نمایند.
1- تامین گرد ١٠۵ A به میزان 200 تن
2- تامین انواع لوله به میزان 50 تن
تلفن ۵٢٣٢٢٩۵٨ – ٠٣١ فکس ۵٢٣٢٢٢٣٠ – ٠٣١


آدرس : اصفهان، زرین شهر، کیلومتر ٧ جاده مبارکه، مجتمع صنایع دفاع اصفهان، پارسیان سازه، معاونت بازرگانی

آخرین مهلت شرکت : 1400/10/29 14:30:00

پیوست ها :

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010