مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط

شهرداری منطقه 12

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شهرداری منطقه ۱۲
موضوع مناقصه:
حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط
مهلت ارائه اسناد:
حداکثر ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
آدرس:
تهران، میدان شهدا، نبش عظیم‌زادگان، طبقه دوم، اداره قراردادها
سامانه شهرداری تهران:
tehran.ir
وبسایت:
business.tehran.ir

فایل های مرتبط