مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت (QCBS)

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه
موضوع مناقصه:
خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت (QCBS)
مهلت دریافت اسناد:
روز دو‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸
مهلت تحویل اسناد:
روز دو‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸
آدرس:
تهران، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، نرسیده به اتوبان شهید باقری، جنب ایستگاه متروی شهید باقری، ساختمان شماره ۲۳۲، شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
شماره تماس:
۰۲۱۹۶۰۳۱۹۱۶

فایل های مرتبط

موارد مشابه