مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک ۱۲ تن

نفت پاسارگاد

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت نفت پاسارگاد
موضوع مناقصه:
خرید یک دستگاه لیفتراک ۱۲ تن
مهلت دریافت اسناد:
در ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
آدرس:
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل دوم شرقی، انتهای کوچه، پلاک ۳۷، دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
جهت کسب اطلاعات بیشتر:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran مراجعه و برای دریافت اسناد کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.

فایل های مرتبط