مناقصه شناسایی شرکت‌های معتبر جهت COLD BOX

شرکت پتروشیمی جم

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت پتروشیمی جم
موضوع مناقصه:
شناسایی شرکت‌های معتبر جهت COLD BOX
مهلت دریافت اسناد:
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مهلت تحویل اسناد:
ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
آدرس:
تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره ۴۷، شرکت پتروشیمی جم
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۶۵۴۵۴۵ داخلی ۳۱۵ (سلیمی)
وبسایت:
WWW.JPCOMPLEX.IR

فایل های مرتبط