مناقصه عملیات حمل و تخلیه ۶۰ هزارتن کود شیمیایی از مبدا پتروشیمی مسجد سلیمان به کلیه نقاط سراسر کشور

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان
موضوع مناقصه:
عملیات حمل و تخلیه ۶۰ هزارتن کود شیمیایی از مبدا پتروشیمی مسجد سلیمان به کلیه نقاط سراسر کشور
مهلت دریافت اسناد:
از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ لغایت ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۴۰۰/۰۷/۲۷
مهلت تحویل اسناد:
تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
آدرس:
خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، نبش خیابان ۲۲ بهمن، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان
شماره تماس:
۰۶۱-۳۳۳۴۵۷۰۴
وبسایت:
www.mporg.ir

فایل های مرتبط