مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات آبدارخانه و نظافت

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
موضوع مناقصه:
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات آبدارخانه و نظافت
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
آدرس:
تهران، میدان جهاد، شماره ۱۲
تلفن:
۸۴۳۹۹۷۴۲
وبسایت:
www.gtc-portal.com
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط