مناقصه پشتیبانی فنی از ساخت قطعات مورد نیاز

شرکت پتروشیمی جم

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت پتروشیمی جم
موضوع مناقصه:
پشتیبانی فنی از ساخت قطعات مورد نیاز
مهلت دریافت اسناد:
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
آدرس:
تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره ۴۷، شرکت پتروشیمی جم
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۶۵۴۵۴۵ داخلی ۴۳۴
وبسایت:
WWW.JPCOMPLEX.IR

فایل های مرتبط