مناقصه راهبری، نگهداری حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلرهای مورد نیاز از ایستگاه خدمات شهری دارآباد به مقصد آرادکوه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
موضوع مناقصه:
راهبری، نگهداری حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلر‌های مورد نیاز از ایستگاه خدمات شهری دارآباد به مقصد آرادکوه
مهلت دریافت اسناد:
حداکثر ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارائه اسناد:
حداکثر ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
آدرس:
تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای ۱۳ آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
شماره تماس:
۵۵۰۵۱۳۰۰
وبسایت:
pasmand.tehran.ir

فایل های مرتبط