مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰

پالایشگاه نفت لاوان

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت پالایش نفت لاوان
موضوع مناقصه:
تعمیرات اساسی واحدهای ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آدرس:
هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمال، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پلاک۰، ساختمان آریا،طبقه همکف
شماره تماس:
۰۷۱۳۸۳۱۸۸۸۰ داخلی ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۰۷۶۹۱۰۹۱۰۸۱
ایمیل و وبسایت:
Lavantenders@lorc.ir و www.lorc.ir
جهت کسب اطلاعات بیشتر:

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran مراجعه و برای دریافت اسناد کیفی مناقصه گران اقدام نمایید.

فایل های مرتبط