مناقصه راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
موضوع مناقصه:
راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات برقی، مكانيكی، ساختمان‌های منازل، مکان‌ها و محوطه‌های عمومی شهرک پرديس جم و محدوده مرتبط با آن در شهرستان جم
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
آدرس:
عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی
تلفن:
۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۲۱۴ و ۶۱۳۶
ایمیل:
contracts@pazargad.org
وبسایت:
www.pazargad.org

فایل های مرتبط