مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات و نظافت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
موضوع مناقصه:
واگذاری حجمی امور خدمات و نظافت
مهلت تحویل پاکت:
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
آدرس:
تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر ۲۰، شهر قدس، انتهای بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تلفن:
۰۲۱۴۶۸۹۶۰۰۰ داخلی ۸۰۰۴

فایل های مرتبط