مناقصه طراحی، ساخت، تست و راه اندازی تابلو AC DRIVE PANEL (VSD) (ساخت داخل)

پتروشیمی نوری

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پتروشیمی نوری
موضوع مناقصه:
طراحی، ساخت، تست و راه اندازی تابلو AC DRIVE PANEL (VSD) (ساخت داخل)
مهلت ارسال اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۸
آدرس:
استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی نوری
تلفن:
۰۷۷۳۷۳۲۳۲۵۰-۴ داخلی ۲۲۵۱ و ۲۲۵۳
وبسایت:
www.nopc.co
ایمیل:
tec@bpciran.com

فایل های مرتبط