مناقصه انجام اصلاحات دودكش توربوكمپرسور تقويت فشار

شرکت پالایش گاز پارسیان

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پالایش گاز پارسیان
موضوع مناقصه:
انجام اصلاحات دودكش توربوكمپرسور تقويت فشار
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
آدرس:
استان فارس، شهرستان مهر، شركت پالايش گاز پارسيان
تلفن:
۰۷۱۵۲۷۲۴۱۳۴ الی ۳۶
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط