مناقصه تامین شيرينگ آب معدنی

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
موضوع مناقصه:
تامین شيرينگ آب معدنی ۰/۵ و ۱/۵ لیتری
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۹
آدرس:
عسلويه، منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ، مجتمع طرح های پتروشيمی، سايت مثلثی
تلفن:
۰۷۷۳۷۳۲۳۲۰۱ داخلی ۶۱۳۶ و ۶۲۱۴
ایمیل:
contracts@pazargad.org
وبسایت:
www.pazargad.org

فایل های مرتبط