مناقصه انجام خدمات نظافت کلیه اماکن و محوطه‌های تحت اختیار

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
موضوع مناقصه:
انجام خدمات نظافت کلیه اماکن و محوطه‌های تحت اختیار "هما" در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
مهلت تسلیم پیشنهادات:
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
تلفن:
۴۶۶۲۵۵۸۶
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط