مناقصه توسعه شبکه آبرسانی، کاشت درخت، خرید گل و گیاه، خرید المان پارکی، بازپیرایی فضای سبز، بازسازی معابر و...

شهرداری منطقه 3 تهران

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شهرداری منطقه ۳ تهران
موضوع مناقصه:
توسعه شبکه آبرسانی، کاشت درخت، خرید گل و گیاه، خرید المان پارکی، بازپیرایی فضای سبز، بازسازی معابر و...
مهلت دریافت و تحویل اسناد:
۱۰ روز پس از انتشار آگهی
آدرس:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، پایین تراز حسینیه ارشاد، ساختمان مرکز اصلی، طبقه سوم
وبسایت:
WWW.TEHRAN.IR

فایل های مرتبط