مناقصه تامین نیرو انسانی فعال در حوزه‌ی برقکاری

شرکت پگاه انرژی پارسیان (غیر دولتی)

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پگاه انرژی پارسیان (غیر دولتی)
موضوع مناقصه:
تامین نیروی انسانی از طریق آزمون ورودی جهت رشته شغلی برقکار (تعداد 10 نفر آقا با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم رشته برق کلیه گرایش‌ها)
تلفن:
۰۲۶۳۳۳۵۵۶۰۰
داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ثبت‌نام به سایت اینترنتی www.therc.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط