مناقصه تأمین ساخت و نصب نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با قابلیت توسعه تا ۲۰۰ مگاوات

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگان خراسان
موضوع مناقصه:
تأمین ساخت و نصب نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با قابلیت توسعه تا ۲۰۰ مگاوات
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
ایمیل:
a.shirojan@sanganco.ir و al.sanganco@gmail.com

فایل های مرتبط