مناقصه طراحی و محاسبه سیستم اعلام و اطفاء حریق یکپارچه در کل شرکت

شرکت سیمان آبیک

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
شرکت سیمان آبیک
موضوع مناقصه:
طراحی و محاسبه سیستم اعلام و اطفاء حریق یکپارچه در کل شرکت
مهلت تحویل اسناد:
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
آدرس:
کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین، سیمان آبیک
شماره تماس:
۰۲۱-۴۵۳۸۲۷۰۸
وبسایت:
www.Abyekcement.com

فایل های مرتبط

موارد مشابه