مناقصه احداث و تکمیل ایستگاه دریافت توپک خطوط لوله کاشان

شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو عملیات انتقال گاز

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو عملیات انتقال گاز
موضوع مناقصه:
احداث و تکمیل ایستگاه دریافت توپک خطوط لوله کاشان
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۰۶
مهلت عودت پیشنهاد:
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
آدرس:
اصفهان، کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان – نجف آباد، منطقه دو عملیات انتقال گاز، دفتر امور پیمانها، اتاق۲۱۷
تلفن:
۰۳۱۳۴۰۴۲۴۱۹ و ۰۳۱۳۴۰۴۲۴۷۶
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط