شرکت پتروشیمی جم
چهارشنبه : 1400/06/10

مناقصه تامین TLV FREE FLOAT STEAM TRAP و PARTS FOR RENK SLEEVE BEARING ( نوبت 1 )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

تـوضیــحات :

توضیحات آگهی:
1- محل توزیع اسناد: WWW.JPCOMPLEX.IR
2- مهلت تحویل پاکات: مراجعه به آدرس 1400/06/31
3- تذکرات و موارد قابل ذکر: شرکت های واجد شرایط میبایست ضمن مطالعه پیش نویس قرارداد و سایر اسناد مناقصه ابتدا اسناد ارزیابی کیفی را مطابق دستورالعمل های مندرج در آن بررسی و تکمیل و به همراه مستندات مربوطه در پاکت د به دبیرخانه شرکت پتروشیمی جم واقع در دفتر تهران تحویل و رسید دریافت نمایند


آدرس : تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره 27

آخرین مهلت شرکت : 1400/06/31 12:00:00

پیوست ها :


شرکت گاز استان خراسان رضوی
شرکت گاز استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1400/11/05

مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات در پروژه‌های گاز رسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات صنعتی

1) مناقصه‌گزار: شركت گاز استان خراسان‌رضوي 2) موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعابات در ...

شرکت گاز استان خراسان رضوی
شرکت گاز استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1400/11/05

مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات در پروژه‌های گاز رسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات صنعتی

1) مناقصه‌گزار: شركت گاز استان خراسان‌رضوي 2) موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعابات در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مهلت شرکت

1400/11/03

مناقصه نگهداری، سرویس و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی

دستگاه مناقصه‌گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب موضوع مناقصه: نگهداری، سرویس و راهبری تأسیسات ...

شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان
شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان

مهلت شرکت

1400/11/10

مناقصه رنگ آميزی مخازن 18-17-16-15-14-13 انبار نفت ازنا – منطقه لرستان

لرستان / ازنا
تاسیسات صنعتی

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی(فشرده) ...

شركت آب منطقه‌ای تهران
شركت آب منطقه‌ای تهران

مهلت شرکت

1400/11/04

مناقصه انجام خدمات سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری تاسیسات مکانیکی و برقی

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی

شركت آب منطقه‌ای تهران در نظر دارد موضوع انجام خدمات سرویس، راهبری و تعمیر و ...

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

مهلت شرکت

1400/11/06

مناقصه تامین و ساخت تصفیه خانه فاضلاب و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تایباد

خراسان رضوي / تایباد
تاسیسات صنعتی

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در نظر دارد با توجه به قرارداد مشارکت خود ...

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010